Strona główna / Bez kategorii / Które przedszkola zostaną w gminie Słupca?

Które przedszkola zostaną w gminie Słupca?

Rada gminy większością głosów podjęła uchwały o zamiarze likwidacji trzech placówek przedszkolnych. Kuratorium nie podzieliło opinii gminy i teraz wszyscy czekają na dalsze ustalenia w tej sprawie.

O ile decyzja była najprostsza odnośnie placówki w Wilcznej, o tyle sytuacja z Piotrowicami i Koszutami wyglądała na bardziej skomplikowana.

Starsza grupa dzieci z Wilcznej już przeszła do  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym. W placówce pozostały tylko młodsze dzieci. Gmina po likwidacji tej placówki  do tego budynku planuje przenieść Bibliotekę Gminną. O ile w ubiegłym roku był opór ze strony rodziców, w tym roku do sprawy wszyscy podeszli ze zrozumieniem, być może dlatego, ze istnieje pomysł na wykorzystanie budynku. Ponadto szkoła w Cieninie jest w stanie pomieścić wszystkie dzieci.

Natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego z Koszut miały być przeniesione do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Młodojewie. Jednak  szkoła w Młodojewie nie dysponuje zbyt wieloma miejscami. Na potrzeby  dydaktyczne zagospodarowany został nawet  dotychczasowy pokój nauczycielski. W Koszutach pracownia po „O” miała być wykorzystana na cele dydaktyczne. Przypomnijmy, że przy szkole budowana jest świetlica wiejska.

Ostro przeciw zamknięciu przedszkola w Piotrowicach protestowali pracownicy, radna, sołtys i rodzice. Sołtys zamknięcie placówki porównał nawet z eutanazją. Obiekt został w środku wyremontowany, zainstalowano gaz. Pracownicy uważają, że przez wydłużenie czasu pracy placówki można by postarać się o więcej dzieci. Gmina w przypadku likwidacji placówki wskazała przedszkole w Młodojewie, ale na dzień dzisiejszy nie ma tam więcej miejsca, a do innych placówek trzeba by dowozić.

Kuratorium pozytywną opinię odnośnie zamiaru likwidacji przedszkoli wydało dla placówki w Wilcznej. Pozytywnej opinii na zamiar zamknięcia nie otrzymały placówki w Piotrowicach i Koszutach.  Teraz decyzje podejmie gmina czy poprzestanie na opinii kuratorium, czy będzie się odwoływać odnośnie placówek w Koszutach i Piotrowicach. W Koszutach dyrektor ogłosiła nabór. Czy  wójt wyda także pozwolenie na nabór dzieci do przedszkola w Piotrowicach dowiemy się wkrótce.

A także czy opinia kuratorium zostanie uszanowana, czy gmina podejmie decyzję o odwołaniu się od opinii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>