Strona główna / Wydarzenie

Wydarzenia w dniu: 2017-03-01

XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA W dniu 1 marca 2017 r. o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej Zagórowa z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z XVII sesji. 4.Zapytania i interpelacje radnych. 5.Informacja Burmistrza Gminy Zagórów z działalności w …