Strona główna / Informacje / Aktualności / Branżówka zamiast zawodówki

Branżówka zamiast zawodówki

Zbliżająca się wielkimi krokami reforma oświaty dotknie również szkoły średnie. Na zmiany gotowy jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie, który planuje uruchomić dwa nowe kierunki.

Wraz z 1 września dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przestanie istnieć. W jej miejsce powstanie 3-letnia branżowa szkoła I stopnia. Zasadnicze szkoły zawodowe docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 rekrutacja będzie odbywała się do klas pierwszych nowej szkoły branżowej I stopnia (w miejsce dotychczasowej rekrutacji do wielozawodowych klas 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej).

Dwustopniowa szkoła branżowa będzie realizowała kształcenie zawodowe. W ramach I stopnia będzie można zdobyć pierwszą kwalifikację zawodową wyodrębnioną w danym zawodzie, np. mechanika pojazdów samochodowych, a w II stopniu np. technika pojazdów samochodowych. Jeśli w ramach I stopnia uczeń uzyska pierwszą kwalifikację kucharza, w II stopniu – tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Podobnie będzie we wszystkich zawodach branżowych.

Ukończenie szkoły branżowej I stopnia i zdanie egzaminu z jednej kwalifikacji zapewni absolwentowi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i przygotowanie do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia – informuje Anna Malendowicz-Koteras, dyrektor ZSP w Witkowie.

 Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika. Po szkole II stopnia można będzie zdawać maturę zawodową. Kolejnym krokiem będą studia.

Nowy rok szkolny to dla witkowskiej placówki nowe kierunki nauczania. Będą to: technik logistyk oraz technik turystyki wiejskiej. Aktualnie uczniowie ZSP zdobywają fach technika ekonomisty, informatyka oraz żywienia i usług gastronomicznych. Kluczową pozycją w ofercie szkoły jest również liceum mundurowe.

Więcej w Kurierze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.