Strona główna / Informacje / Aktualności / By droga do szkoły była bezpieczna

By droga do szkoły była bezpieczna

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zakończyli działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w trakcie pierwszych dni września sprawdzali stan oznakowania ulic oraz infrastrukturę drogową w rejonach placówek oświatowo-wychowawczych, a także prowadzili działania kontrolne oraz informacyjno-edukacyjne. Celem tej akcji było stwierdzenie ewentualnych niezgodności w oznakowaniu i wyeliminowanie ich jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Piesi oraz kierowcy pojazdów byli uświadamiani, jak ważne jest zachowanie rozwagi i ostrożności podczas korzystania z dróg.

Ogólnopolskie działania policjantów „Bezpieczna droga do szkoły” trwały od końca sierpnia do 8 września. Przed pierwszym dzwonkiem roku szkolnego 2017/2018, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, policjanci sprawdzali oznakowanie dróg w rejonie szkół, czy jest ono poprawne, czy nie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu. Weryfikacji podlegał także stan techniczny barier zabezpieczających oraz sygnalizacji świetlnej.

W pierwszym tygodniu września policjanci prowadzili pod placówkami wzmożone kontrole drogowe, a także informacyjno – edukacyjne. Zadaniem funkcjonariuszy było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, a także propagowanie wśród pieszych i zmotoryzowanych zasad bezpiecznego zachowania się na drodze. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością, zwłaszcza w rejonie szkół i przejśc dla pieszych. Sprawdzali, czy rodzice przywożąc dzieci do placówek oświatowych korzystają z urządzeń do przewozu dzieci w sytuacjach, gdy jest to konieczne oraz czy podróżujący samochodami mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Obserwowali zachowania pieszych i rowerzystów przypominając o przestrzeganiu obowiązujących zasad ruchu.

KPP Słupca

Motocykle 125 - Jaki wybrać? Jaki kupić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.