Strona główna / Informacje / Aktualności / Koniec komunalki

Koniec komunalki

– Jak przedstawia się w tej chwili sytuacja ze Słupeckim Gospodarstwem Komunalnym? Kto zajmuje się wywozem odpadów z terenu miasta? – dociekał radny Edward Grajek, podczas ubiegłotygodniowej komisji oświaty i spraw społecznych słupeckiej Rady Miasta..
Przypomnijmy, że na początku czerwca obecny prezes komunalki, Mirosław Machowiak złożył informację o stanie finansowym spółki i wnioskował o jej likwidację z dniem 30 czerwca. Burmistrz Michał Pyrzyk odrzucił wówczas ten wniosek.
– Pod koniec lipca powinna odbyć się sesja na temat przyszłości SGK. Jej głównym tematem byłaby likwidacja komunalki – oświadczył wiceburmistrz Tomasz Garsztka.
Głównym powodem odroczenia terminu likwidacji spółki były rozmowy prowadzone z kleczewską komunalką, która ma przejąć słupecką spółkę. Zakończyły się one porozumieniem. Oznacza to, że dotychczasowi klienci SGK otrzymają wypowiedzenia umów ze skutkiem na dzień 31 lipca.
– Tylko cześć mieszkańców miasta ma podpisane umowy z naszą komunalką. Inni mają umowy z firmami prywatnymi, działającymi na naszym terenie. Do momentu, kiedy wejdzie w życie ustawa śmieciowa nic się nie zmieni – odpowiadał radnemu wiceburmistrz.
Nowe przepisy wchodzą w życie w przyszłym roku. Radni będą musieli uchwalić wysokość podatku śmieciowego, a miejski magistrat w drodze przetargu wyłoni firmę, która obejmie swoim działaniem całe miasto.
– Te osoby, które mają podpisane umowy z SGK otrzymały nowe umowy z Kleczewem. Z naszych informacji wynika, że część z tych osób odpowiedziało pozytywnie – informował Tomasz Garsztka.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kleczewie ma odkupić majątek ruchomy słupeckiej spółki, przejąć pracowników i wydzierżawić część nieruchomości należącej do SGK, w celu utworzenia tam zakładu zamiejscowego. Kleczewski ZGKiM ma też przejąć obsługę klientów SGK na dotychczasowych warunkach. Kleczewska spółka zamierza rozpocząć działalność na naszym terenie od 1 sierpnia br.
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników i Rada Miasta, mimo udzielania spółce wsparcia finansowego, nie mieli przesłanek do przyznania jej dotacji na pokrycie strat. Przez ostatnie trzy lata SGK odnotowała ujemne wyniki finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>