Materiał sfinansowany ze środków KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Prawko za darmo

Po raz kolejny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie uzyskał fundusze z Unii Europejskiej na realizację projektu edukacyjnego, którego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
Projekt pod nazwą „Prawo jazdy kat. C+E – otwiera dostęp do rynku pracy” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Jego wartość wynosi 440 950,00 zł, a kwota dofinansowania to 379 217,00 zł. W szkoleniu weźmie udział w sumie 50 uczniów z klas III i IV technikum zawodowego w dwóch grupach po 25 uczniów. Realizacja zakończy się w kwietniu 2012 r. Uczestnikami projektu mogą być – zgodnie z zasadą równości szans – zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, oczywiście po spełnieniu kryteriów określonych regulaminem. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż stwarza szansę uzyskania dodatkowego atrakcyjnego zawodu kierowcy kat. C+E. Dzięki środkom unijnym jest bezpłatny. Weryfikację kandydatów (I grupy) zakończyły specjalistyczne badania lekarskie, przeprowadzone 7 września na terenie szkoły przez zespół lekarzy z poradni Amika we Wrześni. Wkrótce rozpocznie się nauka jazdy. Na każdego ucznia przewidziano 20 godzin teoretycznych na kat. C i 20 godzin na kat. E oraz 30 godzin jazdy na kat. C i 25 godzin na kat. E. Urozmaiceniem będą dodatkowe atrakcje, takie jak: spotkania integracyjne, wycieczki dydaktyczne, pokaz ratownictwa drogowego czy konkurs z nagrodami pt. „Najlepszy kierowca kursu”. Nad realizacją projektu czuwać będą: Stefan Klotschke – koordynator, Ewa Radlińska – asystent ds. promocji i Anna Kurniewicz – specjalista do rozliczeń finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>