Strona główna / Informacje / Aktualności / Straż ostrzega przed czadem

Straż ostrzega przed czadem

Jesteśmy na półmetku sezonu grzewczego. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób, a blisko dwa tysiące ulega podtruciu.

W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. Dla własnego bezpieczeństwa rekomendujemy zabezpieczenie mieszkań czujkami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu.

Komenda Powiatowa PSP w Słupcy w 2018 roku interweniowała przy 28 pożarach sadzy kominowej. W wielu przypadkach okazywało się, że właściciele budynków nie posiadali rocznego przeglądu kominowego. Prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych co najmniej raz w roku oraz okresowego czyszczenia przewodów kominowych.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach: od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 3 miesiące; od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy;  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

W kilku przypadkach, w których stwierdzono brak wymaganego rocznego przeglądu przewodu kominowego wystawionego przez uprawnionego kominiarza, składowania materiałów palnych przy piecu oraz nieporządku w kotłowni mającego wpływ na bezpieczeństwo pożarowe strażacy Państwowej Straży Pożarnej zmuszeni byli ukarać osoby winne zaniedbań mandatem karnym.

W trosce o ochronę środowiska i dobry stan powietrza przypominamy również o tym aby stosować suchy opał wysokiej jakości. Spalanie w piecach centralnego ogrzewania plastikowych i gumowych odpadów oraz śmieci jest niedopuszczalne, i w przypadku stwierdzenia takich praktyk strażacy będą zmuszeni wyciągać konsekwencje. Pamiętajmy, że spalając śmieci szkodzimy sobie, swoim najbliższym oraz sąsiadom i mieszkańcom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>