Strona główna / Informacje / Sport / Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie

Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie

Jak co roku w pierwszych miesiącach nowego roku organizowane są Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie.
W roku bieżącym turnieje zostaną rozegrane w następujących terminach:

I – turniej 19.01.2019r (sobota)     – gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik
młodszy, młodzik, junior młodszy,
II – turniej 23.02.2019r (sobota)
– gry pojedyncze mężczyzn: OPEN, 40+
– gry pojedyncze kobiet: OPEN, 40+
– gra parami kobiet: OPEN, 40+
– gry parami: mężczyźni OPEN, 40+
– gra parami: mieszana OPEN, 40+
Uwaga: W przypadku ZGŁOSZENIA MNIEJ NIŻ 3 ZESPOŁY W DANEJ KATEGORII gry kobiet parami, gra parami mężczyzn i gra parami mieszana w połączone w jedną kategorię OPEN mężczyzn i OPEN kobiet.

III – turniej 23.03.2019r (sobota) FINAŁ
– gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik
młodszy, młodzik, junior młodszy, junior

IV – turniej 27.04.2019r (sobota) FINAŁ

– gry pojedyncze mężczyzn: OPEN, 40+
– gry pojedyncze kobiet: OPEN, 40+                                                   – gra parami kobiet: OPEN, 40+
– gry parami: mężczyźni OPEN, 40+
– gra parami: mieszana OPEN, 40+
Uwaga: W przypadku ZGŁOSZENIA MNIEJ NIŻ 3 ZESPOŁY W DANEJ KATEGORII gry kobiet parami, gra parami mężczyzn i gra parami mieszana w połączone w jedną kategorię OPEN mężczyzn i OPEN kobiet.

Program TURNIEJ I, II, III i IV

–  845  – 915 – weryfikacja zgłoszeń
–  915  – 930 – losowanie
–  930  – rozpoczęcie gier

UWAGA: SĄ TO ORIENTACYJNE TERMINY ROZPOCZĘCIA GIER, MOGĄ ULEC ZMIANIE W
ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ BYĆ
PRZYGOTOWANYM DO ROZPOCZĘCIA GIER O GODZINĘ WCZEŚNIEJ!

Regulamin Mistrzostw Miasta Słupca w Badmintonie
2019 rok

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKSK „KOPERNIK” Słupca, MOSiR Słupca,
Urząd Miasta Słupca,
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRSTWO SPORTU I TURYSTYKI
2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, kobiet
i mężczyzn:
– dzieci (kl.I-II)
– młodzik młodszy (kl.III-IV\)
– młodzik (kl.V-VI)
– junior młodszy (gimnazjum)
– junior (szkoły ponadgimnazjalne)
– OPEN mężczyzn i kobiet
– 40+ mężczyzn i kobiet
– OPEN gra parami mężczyzn i kobiet
– 40+ gra parami mężczyzn i kobiet
– OPEN gra parami mieszana
– 40+ gra parami mieszana
UWAGA: warunki rozegrania kategorii jak przy zgłoszeniu (patrz wyżej)
4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
grupowo-pucharowy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 16 zawodników w danej
kategorii turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju w przypadku braku zgłoszeń
w terminie podanym w informacji o turnieju.
5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: sety – dzieci, młodzik młodszy do 15,
młodzik, junior młodszy pozostałe kategorie do 21 w zależności od ilości
startujących sety mogą  zostać skrócone do 15,
6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
5 boisk.
7. Terminy turniejów i terminy zgłoszeń:
I – turniej 19.01.2019r (sobota)   – gry pojedyncze
zgłoszenia do gry do 13.01.2019r (niedziela)
II – turniej 23.02.2019r (sobota)   – gry pojedyncze i parami
       zgłoszenia do gry do 17.02.2019r (niedziela)
III – turniej 23.03.2019r (sobota)   – gry pojedyncze i parami
       zgłoszenia do gry do 17.03.2019r (niedziela)
IV – turniej 27.04.2019r (sobota)   – gry parami
  zgłoszenia do gry do 21.04.2019r (niedziela)

Zgłoszenia do gry e-mailem jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl,
badminton@badmintonslupca.com.pl

9. Punktacja:
– do Mistrzostw zalicza się punkty zdobyte w dwóch turniejach
według klucza:
– 1 miejsce ilość zawodników + 5 pkt
– 2 miejsce ilość zawodników + 3 pkt
– 3 miejsce ilość zawodników + 1 pkt
– 4 miejsce ilość zawodników
– każde następne miejsce minus 1 pkt
– w przypadku zdobycia równej ilości punktów w łącznej klasyfikacji o pierwszym miejscu
decyduje dodatkowy mecz, w pozostałych przypadkach wyższe miejsca w turniejach
zaliczanych do punktacji.
10. Uczestnik zgłaszając się do turnieju i przystępując do gry oświadcza, że jest w pełni
zdrowy  i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział w turnieju
na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
11. Wyżywienie we własnym zakresie.
12. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turniejach zaliczanych do punktacji przewidziane
są medale i dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
W klasyfikacji łącznej za zajęcie pierwszych trzech miejsc statuetki i dyplomy, pozostali
uczestnicy dyplomy uczestnictwa. W klasyfikacji łącznej statuetki zostaną wręczone
zawodnikom uczestniczącym minimum w dwóch turniejach.
13. Wpisowe do turnieju: do lat 18 10,00 zł/zawodnik ,
powyżej 18 lat 15 zł/zawodnik x ilość gier
(nie dotyczy zawodników UKS „KOPERNIK”
Słupca z uregulowanymi składkami)
14. Koszty organizacji mistrzostw, zakupu nagród pokrywa Urząd Miasta, MOSiR, Sekcja
Badmintona UKS „KOPERNIK” Słupca, sponsorzy.
15. Sponsorzy turniejów:

– Burmistrz Miasta Słupca
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– PLASTOLAN Słupca
16. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi firmy Yonex. Za zgodą
przeciwnika dopuszcza się grę innymi lotkami zgodnie z kolejnością lotek PZBad.
17. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry w badmintona.
18. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich
danych osobowych na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego:
www.badmintonslupca.com.pl i w mediach w relacjach z turnieju.
19. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
20. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne
i nie podlegają zaskarżeniu.
21. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania – tel. kom. 696 445 176
e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl

źródło: http://badmintonslupca.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>