Strona główna / Informator regionalny / Sylwetki / Blizbor (Wilibrord) Młodziejowski

Blizbor (Wilibrord) Młodziejowski

Blizbor (Wilibrord) MłodziejowskiKilka razy przebywałem w Graboszewie, gdzie moją uwagę zwracał piękny drewniany kościółek św. Małgorzaty. Nigdy jakoś nie miałam okazji ujrzeć jego wnętrza. Udało mi się go zwiedzić dopiero przed paroma tygodniami w towarzystwie moich dobrych przyjaciół.

Blizbor pochodził z drobnej rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Korab. Po raz pierwszy w znanych mi źródłach wymieniono go około 1543 r., gdy wystąpił w towarzystwie matki Doroty Cienińskiej (z Cienina), wdowy po Janie Młodziejowskim. Sprawa dotyczyła zabezpieczenia żony Wilibrorda, Jadwigi Żydowskiej. Mata i syn wraz z wujem Marcinem Lubomyskim, dziedzicem Giewartowa postanowili zrezygnować ze swoich dóbr na rzecz Jadwigi Żydowskiej, w tym ze swych części w Cieninie Małym (obecnie Zaborny) i Pępocinie aby zabezpieczyć jej niebagatelną sumę 2000 zł. W 1562 r. Blizbor Młodziejowski uzyskał pewne dochody ze spadku po zmarłym Sebastianie Żydowskim, sufraganie gnieźnieńskim. Były to prowizje od sumy 1000 zł zabezpieczonej w postaci czynszów z Żydowa. Blizborowi oraz Andrzejowi Żydowskiemu, bratu Wojciecha przypadła suma 400 zł, z której otrzymali jedynie 133 zł.
Kolejne wiadomości źródłowe z lat 1558, 1565, 1567, 1576 nie przynoszą zbyt wielu informacji o interesującej postaci. Dopiero w 1579 r. odnotowano wiadomość, że Blizbor zapisał 3000 zł swemu siostrzeńcowi Janowi Tomickiemu dziedziczącemu wraz z nim w Graboszewie i zabezpieczył tę sumę na dzierżawie z Cienina, który przypadł mu w spadku po matce. Tego samego roku postanowił on sprzedać za 4370 zł Cienin Mały Marcinowi Słoneckiemu (ze Słonczyc, obecnie Słomczyce). Do niego należały Goniczki, Młodziejowice, co poświadczono w 1582 r. gdy zawarł – wcześniej – kontrakt wyderkafowy na ich dzierżawę z Erazmem Mielińskim. Kontrakt ten polegał na pożyczce pieniędzy pod zastaw określonych dóbr i czerpaniu z niej dochodów z procentów, pobieranych aż do chwili całkowitego wykupu majętności. Dwa lata wcześniej Erazm Mieliński, kanonik gnieźnieński dzierżawił od Młodziejowskiego wsie Wola, Łabiszynek w powiecie gnieźnieńskim. Spadkobierca Erazma, jego brat Mikołaj Mieliński, wojski kaliski właśnie w 1582 r.,. miał z nim w sprawę związaną z tym kontraktem, opiewającym na sumę 5000 zł i żądał wykupu wspomnianych dóbr ziemskich.
Wilibrord z małżeństwa z Jadwigą Żydowską pozostawił synów Sebastiana, Bartłomieja oraz córki Jadwigę, Annę i Magdalenę, których wymieniono w 1585 r. Wówczas Jadwiga Żydowska już nie żyła. Zmarła zapewne kilka lat wcześniej, bowiem w 1584 r. Blizbor wiedziony miłością do drugiej żony Anny ze Strzałkowa Strzałkowskiej, córki Mikołaja zwanego Sapka, postanowił, wszystkie swoje grunty uprawne w rodzinnych Młodziejowicach wraz dworem, młynem, wiatrakiem oraz prawem do wyrębu i ścinki drzew w lasach należących do wspomnianych dóbr oraz Goniczki i Sołeczna dodać do oprawy, którą wcześniej obwarowano w akcie zawartym w 1564 r.
Z drugiego małżeństwa pochodziła zapewne Katarzyna, zwaną młodszą, córka Blizbora, wydana w 1589 r. za Jana Owieczkowskiego. Nie wiadomo dokładnie, kiedy zmarł Blizbor Młodziejowski, żyjący jeszcze w 1595 r.. W 1597 r. wymieniono wdową po nim Annę wraz z synami Sebastianem i Chryzostomem. Pełniejszą listę jego potomków podano w 1602 r.. Byli to bracia Bartłomiej, kanonik poznański, nie żyjący już w 1608 r., Sebastian, Chryzostom i Łukasz. Anna Strzałkowska Młodziejowska zmarła przed 1608 r.
Rzadkie imię Blizbor (Wilibrord) po dziadku odziedziczył syn Łukasza, Wilibrord, znany z 1620 r.
Myślę, że ten krótki tekst przybliży rodzinę, którą znamy z pięknego epitafium namalowanego w 1584 r. i przedstawiającą rodzinę Blizbora adorującą ukrzyżowanego Chrystusa i oznaczoną herbami Korab, Godziemba oraz Poraj. Przedstawiono na nim aż osiemnaście osób, co nie jest małym dorobkiem życia.

Jerzy Łojko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>