Słupeccy plebani

W dzisiejszym numerze Kuriera publikujemy niepełny wykaz plebanów kościoła farnego w Słupcy.

W kolejnych zamierzamy opublikować listę burmistrzów i wójtów. Są to zestawienia niekompletne, gdyż do tej pory nie udało się wykorzystać pełnej podstawy źródłowej. Uzupełnienia postaramy się opublikować w miarę rozwijania badań i odnajdywania nowych materiałów archiwalnych.
© Jakub Łojko

1296 – Walter
1306 – Gerlib
1340 – Piotr
1399 – Mikołaj, dziekan słupecki (czy także pleban?)
1418 r. – Piotr, syn Jana Fabri z Zatora [Bullarium Poloniae IV, Romae 1992, nr 296, 297].
??? – Mikołaj Ciotczany, pleban, oficjał poznański 1437-1438, zmarł w 1443 r. [KDW IX, nr 1080]. Pochodził z Niesłusza w powiecie konińskim. Więzami rodzinnymi powiązany z Pleszewem, Słupcą i Pyzdrami. W 1407 r. wymieniony jako kanonik poznański. Był plebanem w Kajewie, Słupcy i Pyzdrach (1427 r.). Należał do grona dworzan biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza. Kanclerz biskupa Stanisława Ciołka, wikariusz generalny i oficjał poznański w latach 1437-1438 oraz 1441-1443. Zmarł 5 XII 1443 r.
Lit.: J. Nowacki, Zapiski historyczne z lat 1410-1530, Studia Źródłoznawcze 3 (1958), s. 155, nr 5,6.
1425 – Andrzej, syn Boguszy z Kruszyna, podkanclerzy dworu arcybiskupa gnieźnieńskiego w r. 1429 [KDW IX, nr 1080; Bullarium Poloniae IV, Romae 1992, nr 1828, 1840. W 1427 r. prowizję otrzymał Maciej, syn Piotra z Miłosławia. Tamże, nr 1840; zob. również nr 1828, gdzie wymieniono Piotra, syna Mikołaja z Żarowa].
1434 r. – Stanisław [Acta capitulorum nec non iudiciorum, Vol. II, nr 303].
1441 r. – Michał [Acta capitulorum nec non iudiciorum, Vol. II, nr 384, 385].
1468 r. – Izajasz [Acta capitulorum nec non iudiciorum, Vol. II, nr 1321].
koniec XV w. – Bartłomiej Oczko
1511 r. – Sędziwój z Nojewa LBG I, s. v. Słupca.
1522-1524 – Wojciech [ze Skrobiszewa czy Skarboszewa [AAG. AkonGn. A 83, k. 29, 31v-32, 32v, 113v, 121v, A 84, k. 42].
1553-1563 – Walenty ze Świętochłowic [AAG, AkonGn. A 103, k. 64v. AkonGn. A 106, k. 52, A107, k. 192v, 196v, 212; APP, Akta m. Słupcy I/12, k. 101 (kuratus)].
1595 r. – Łukasz z Rogoźna APP, Akta m. Słupcy I/15, k. 462-462v
1629 r. – Bartłomiej Dąbrowski APP, Akta m. Słupcy I/17, k. 18].
1616 r. – Adam Łabędź, prefekt seminarium duchownego w Poznaniu [J. Nowacki, Dzieje archidiecezji, t. II, s. 705, 710.
1635-1641 – Józef Borek [Akta m. Słupcy I/17, k. 184; APP, Akta m. Słupcy I/17, k. 116v].
1646 r. – Hiacynt Tarnowski, pleban i dziekan słupecki [APP, Akta m. Słupcy I/17, k. 191-191v].
1677 r. – Franciszek Mielżyński APP, CP 127, k. 143 n, w opisie Słupcy].
1786 r. – Rafał Modlibowski APP, Ks. grodz. Konin, mikrofilm 153102, k. 568].
1793 r. – Kolendkowski, proboszcz i dziekan słupecki [APP, Akta m. Słupcy I/11, k. 134] Zestawienie pomija akta wizytacji parafii słupeckiej.
oprac. J. Ł.

Jeden komentarz

  1. Jerzy Łojko wymiata! Pozdro

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>