Strona główna / Regionalne / Gmina Orchowo / Nie odpowiada na pytania o kanalizację
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nie odpowiada na pytania o kanalizację

Wójt Jacek Misztal problem z otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego na budowę kanalizacji w Różannie zrzuca na poprzedników, ale unika odpowiedzi na pytania związane z licznymi zaniedbaniami powstałymi wokół inwestycji w trakcie trwania jego rządów.
Jeszcze niedawno wójt Jacek Misztal przekonywał radnych i społeczność lokalną, że wniosek złożony przez gminę Orchowo pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Orchowo, Myślątkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek” uzyskał ocenę negatywną z powodu niespełnienia kryteriów formalnych dotyczących niezgodności projektu z wymogami, wynikającymi z niedopełnienia obowiązków proceduralnych związanych z wydaniem dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 2009 i 2010 roku. Tym samym wójt odpowiedzialność za opóźnienia związane z budową kanalizacji zrzucił na władze gminy poprzedniej kadencji, pomimo iż sprawuje swój urząd od niespełna trzech lat.
Jacek Misztal unika jednak odpowiedzi na niewygodne pytania związane z zaniedbaniami powstałymi właśnie w trakcie sprawowania przez niego urzędu. Szereg interpelacji dotyczących wspomnianej inwestycji złożył przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski. Poprosił również wójta o kserokopię pisma z Urzędu Marszałkowskiego informującą o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
Pierwsze pytanie, jakie zadał przewodniczący brzmiało: Czy Pan Wójt lub pracownicy Urzędu Gminy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski dotyczących zasad oceny wniosków np. budowy kanalizacji?
2/ Czy na szkoleniach podkreślano, że ocenie będzie podlegać decyzja w sprawie wpływu inwestycji na środowisko? Jak mi wiadomo z informacji od innych gmin było to podkreślane.
3/ Czy w okresie przed ogłoszeniem naboru przeprowadzono w Urzędzie jakąkolwiek analizę wydanej decyzji środowiskowej, czy tylko ślepo złożono wniosek o dofinansowanie?
4/ Czy to prawda, że poza złą decyzją środowiskową we wniosku były też inne braki?
5/ Od grudnia 2016 r. wiadomo było, że decyzja środowiskowa jest zła. Dlaczego nie rozpoczęto natychmiast procedury jej wznowienia, a aktualnie informuje się nas, że brak już czasu na jej przeprowadzenie do następnego naboru wniosków?
Na żadne z tych pytań wójt Misztal nie udzielił merytorycznego wyjaśnienia. Zdaniem wójta interpelacja została złożona wbrew statutowi gminy Orchowo, zgodnie z którym interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze i powinny one zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem.
Czy zatem dla wójta Jacka Misztala budowa kanalizacji nie jest sprawą dotyczącą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy naszym Czytelnikom.

6 komentarzy

  1. Czy słyszał ktoś aby „jaśnie pan wójt” musiał odpowiadać na pytanie zadawane przez wyborców. On jest „pan” i robi co mu się podoba. Na szczęście nie mam na sumieniu głosu oddanego na tego człowieka.

  2. Dla wójta sprawa najważniejszą było pozbycie się Gonickiej,Górnej i wstawienie swoich ludzi na te stanowiska. No i może jeszcze krzaczki.

  3. A gdzie jest sołtys Bielska i Pani radna światło uliczne zapala się o północy a świeci do 9.00 rano. Tylko brać kasę.

    • a po co Tobie sołtys do tego? wyślij e-maila na adres ug@orchowo.pl i zgłoś sprawę. Zajmuje tyle samo wysiłku co napisanie złośliwego komentarza.

  4. do in blanco -Ja skorzystałem z poczty elektronicznej jaką podałeś i czekałem na naprawę oświetlenia półtora miesiąca i co ty na to.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.