Strona główna / Regionalne / Gmina Strzałkowo / Ponad 6 mln zł na inwestycje

Ponad 6 mln zł na inwestycje

Wśród planowanych do realizacji zadań na przyszły rok jest rozbudowa oczyszczalni ścieków, przebudowa drogi gminnej Skarboszewo-Bielawy i ul. Świerkowej w Strzałkowie, budowa Wiejskiego Domu Kultury w Skarboszewie oraz budowa PSZOK-u.
Jak wynika z projektu budżetu, który do połowy listopada przedłożył radnym wójt Dariusz Grzywiński, w przyszłorocznym planie finansowym gminy Strzałkowo jedną z większych inwestycji będzie budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną. Inwestycja ta ma polegać na rozbudowie, nadbudowie i adaptacji istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Skarboszewie. Jej realizacja według planu została rozłożona na dwa lata (zakończenie zaplanowano na 31 grudnia 2020 r.). W tegorocznym budżecie na ten cel zabezpieczono kwotę 592.119 zł (łączny koszt ma wynieść 999.939 zł).
Kolejną dużą inwestycją ma być rozbudowa oczyszczalni ścieków – 774.856 zł, budowa kanalizacji – 300 tys. zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzałkowie i Brudzewie – 250 tys. zł oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 30 tys. zł.
W ramach przyszłorocznego budżetu planuje się modernizację kolejnych dróg gminnych. Na przebudowę drogi prowadzącej do gruntów rolnych na odcinku Skarboszewo-Bielawy zabezpieczono w budżecie 600 tys. zł. Taką samą kwotę przeznaczono na przebudowę drogi do gruntów rolnych na ul. Świerkowej w Strzałkowie. Więcej w Kurierze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>