Strona główna / Sponsorowane / Jak chronić nazwę i logo firmy

Jak chronić nazwę i logo firmy

Rozkręcasz swój biznes, wymyśliłeś już nazwę i stworzyłeś logo. Teraz zastanów się, w jaki sposób je ochronić, byś nie padł ofiarą działań nieuczciwej konkurencji. Jak najskuteczniej chronić nazwę i logo firmy? Zarejestruj je jako znak towarowy! Więcej informacji znajdziesz w poniższym artykule.

Nazwa firmy oraz jej logo mają ogromne znaczenie. Można włożyć dużo energii i pieniędzy na wypromowanie swojej firmy, a potem, nagle z przerażeniem dowiedzieć się, że nie możemy już dłużej prowadzić biznesu pod naszą marką, gdyż naruszamy cudze prawa. Jak chronić nazwę i logo firmy i jak zadbać, byśmy sami nieświadomie nie naruszali praw innych? Najskuteczniejszym narzędziem zabezpieczającym prawa do wyłącznego używania nazwy i logo firmy jest zastrzeżenie ich jako znak towarowy. Znak towarowy (ang. trademark) daje możliwość szybkiej identyfikacji danego produktu lub usługi, jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. W praktyce przedsiębiorcy najczęściej rejestrują nazwę swojej firmy, nazwę produktów lub logo. Nazwa firmy i logo mogą być znakami towarowymi, jeżeli zostaną przedstawione w formie graficznej i będą służyć odróżnianiu produktów oraz usług jednego przedsiębiorstwa od produktów i usług innych firm.

Na czym polega zastrzeżenie nazwy i logo firmy?

Jak zastrzec nazwę i logo firmy? Zastrzeżenie takie polega na zgłoszeniu i zarejestrowaniu ich jako znak towarowy we właściwym urzędzie ds. własności przemysłowej.
Rejestracją nazwy i logo firm jako znaków towarowych zajmują się urzędy patentowe. Masz trzy możliwości, przy czym możliwości te nie wykluczają się wzajemnie: możesz ubiegać się o ochronę krajową, zarejestrować unijny znak towarowy lub międzynarodowy znak towarowy.
W celu uzyskania ochrony w Polsce lub na obszarze innych państw, znak towarowy można zgłosić:
– w krajowym urzędzie ds. własności przemysłowej, np. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
– na poziomie Unii Europejskiej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (Hiszpania)
– w Międzynarodowym Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie, który daje możliwość zastrzeżenia znaku towarowego w ponad 100 państwach całego świata

Jak wybrać miejsce zastrzegania nazwy i logo firmy?

Jak już wiesz, masz kilka możliwości zastrzeżenia nazwy i logo dla swojej firmy – możesz to zrobić niemalże na całym świecie. Podstawowym kryterium wyboru jest oczywiście zasięg Twojej działalności gospodarczej. Jeżeli na początku planujesz działać na terytorium Polski, to wystarczające będzie zarejestrowanie nawy i logo firmy w polskim Urzędzie Patentowym. Nawet, jeżeli z czasem Twoja działalność urośnie i zechcesz wejść na zagraniczne rynki, możesz wówczas wystąpić o poszerzenie ochrony nazwy i logo firmy jako znaku towarowego na terenie wybranych państw świata.
Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, procedura będzie wyglądać podobnie. Otrzymanie ochrony nazwy firmy i logo następuje po dokonaniu zgłoszenia, następnie badaniu zgłoszenia przez Urząd Patentowy i przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, po wniesieniu opłaty za ochronę.

Co daje ochrona nazwy i logo firmy?

Uzyskasz wyłączne prawo używania danej nazwy firmy i logo – ich zastrzeżenie jako znaku towarowego daje Ci wyłączne prawo posługiwania się nimi na określonym terenie. Na podstawie chronionego znaku towarowego możesz bez obaw rozwijać i promować swoją firmę.
Jest to skuteczne narzędzie walki z nieuczciwą konkurencją. Możesz skuteczniej walczyć z nieuczciwymi praktykami. Uprawnieni do używania znaków towarowych są w stanie nie tylko wymusić na oszuście zmianę znaku towarowego, ale także uzyskać odszkodowanie.
Uzyskasz świadectwo ochronne – Urząd Patentowy wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy, na którym znajduje się gwarancja posiadanych przez Ciebie praw. Na takim świadectwie, otrzymujesz „czarno na białym” potwierdzenie, do kogo należy dana nazwa firmy, datę jej zgłoszenia, produkty i usługi, dla których ta nazwa jest zastrzeżona. Tych wszystkich elementów nie trzeba drugi raz udowadniać w razie procesu sądowego, co upraszcza postępowanie, oszczędza czas i zmniejsza koszty.
Możesz zarobić – znak towarowy ma wartość materialną – zarejestrowany znak towarowy może przynieść Ci korzyści majątkowe. W promocję marki często wkłada się dużą ilość czasu i kapitału. Im dłużej pracujemy na wyrobienie renomy naszej firmy, tym wartość jej nazwy wzrasta. Z czasem może się okazać, że nazwa naszej firmy będzie jednym z najważniejszych jej aktywów. W razie potrzeby, zarejestrowany znak towarowy można sprzedać, wynająć lub obciążyć (np. zabezpieczając nim kredyt bankowy).


Czy warto chronić nazwę i logo firmy? Patrząc na listę korzyści, które przedstawiliśmy powyżej odpowiedź może być tylko jedna: tak! Jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiłeś, jak najszybciej zadbaj o ochronę nazwy i logo swojej firmy zgłaszając je do wy
branej instytucji rejestrującej. Po za skuteczniejszą ochroną swojej własności, znacznie zwiększysz prestiż swojej firmy. Nie wiesz jak to zrobić? Skorzystaj z pomocy Kancelarii Brandingowej lub Rzecznika patentowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.