Strona główna / Artykuły partnerów / CZY PRZEPISY BHP POZWALAJĄ PRACOWNIKOWI ODMÓWIĆ PRACY W UPALE?

CZY PRZEPISY BHP POZWALAJĄ PRACOWNIKOWI ODMÓWIĆ PRACY W UPALE?

Wielu pracowników w czasie upalnych dni chciałoby skrócić czas pracy lub wręcz przerwać pracę ze względu na upały. Nie trzeba udowadniać jak uciążliwa może być wysoka temperatura w pracy. Dla osób cierpiących na choroby układu krążenia taka temperatura nie tylko sprawia dyskomfort. Może być wręcz szkodliwa dla zdrowia. Pytanie zatem jakie się nasuwa to: czy istnieją jakieś przepisy prawa pracy pozwalające pracownikowi odmówić pracy w wysokich temperaturach spowodowanych upałem?

W polskim prawie, a dokładniej ogólnych przepisach BHP kwestie temperatur zostały uregulowane w ograniczonym zakresie. Mianowicie zostały ustalone najniższe temperatury jakie każdy pracodawca powinien zapewnić pracownikom w pomieszczeniach pracy. Są to: minimum 18 stopni Celsjusza przy pracach biurowych bądź lekkich pracach fizycznych oraz minimum 14 stopni Celsjusza przy średnio-ciężkich bądź ciężkich pracach fizycznych. Przepisy BHP jednak nie regulują najwyższych temperatur w pomieszczeniu pracy. Stąd pracownik nie może powstrzymać się od pracy powołując się na zbyt wysoką temperaturę. Co ciekawe żadne limity – ani najwyższej ani najniższej temperatury – nie zostały ustalone dla pracy na zewnątrz.

Jednak brak określonych maksymalnych dopuszczalnych temperatur w pracy nie oznacza, że pracodawcy nie mają żadnych dodatkowych obowiązków w stosunku do pracowników w czasie upałów. Przepisy BHP narzucają pracodawcy obowiązek zapewnienia wody do picia, w nieograniczonych ilościach, przy temperaturze w pomieszczeniu pracy wyższej niż 28 stopni Celsjusza oraz na zewnątrz jeżeli temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza.

Wysoka temperatura powoduje dyskomfort w pracy, jednak na szkoleniach BHP uczestnicy często pytają: A co jeżeli osoba choruje na serce i wysoka temperatura może być niebezpieczna dla zdrowia? Czy pracownik wtedy też nie może odmówić pracy? Kwestie zdrowotne pracowników oraz ich ograniczenia ze względu właśnie na stan zdrowia powinien uregulować lekarz medycyny pracy sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami. To on może wydać wiążące pracodawcę zalecenia dotyczące warunków pracy poszczególnych pracowników. Dodam iż pracodawcy nie muszą się stosować do zaleceń innych lekarzy, którzy nie mają kwalifikacji medycyny pracy.

Paweł Sereda
Główny Specjalista ds. BHP
SAFETY Service – Krakowskie Centrum BHP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>