Strona główna / Sponsorowane / Czy z dłużnikiem można się dogadać?

Czy z dłużnikiem można się dogadać?

Jeżeli prowadzisz lub planujesz prowadzić własny biznes, musisz być przygotowany, że prędzej, czy później spotkasz na swojej drodze kontrahenta, który nie będzie się wywiązywał ze swoich zobowiązań. Dowiedz się, co możesz zrobić w sytuacji, gdy dłużnik nie zapłaci należności na czas.

Windykacja polubowna

Warto zacząć od windykacji, która jest nieco bardziej prospołeczna i która o wiele bardziej sprzyja rozwojowi biznesu. Mowa o negocjacji windykacyjnej. W krajach zachodnich stosowana w każdej sferze obrotu gospodarczego, w Polsce zdobywająca coraz większa popularność. Negocjacje wymagają oczywiście spełnienia przez strony pewnych warunków, aby zakończyły się zawarciem ugody. Niezbędna jest tu wola polubownego rozwiązania sporu zarówno przez wierzyciela, jak i dłużnika.

Windykacja polubowna podejmowana jest poprzez:

  • kontakt z wierzycielem – telefoniczny, osobisty, smsy, mailowy,
  • sporządzenie wezwań do zapłaty i odzyskania należności,
  • podejmowanie negocjacji,
  • poinformowanie dłużnika o zamiarze podjęcia kolejnych kroków,
  • poinformowanie dłużnika o umieszczeniu długu na giełdzie długów.

Wynikiem negocjacji powinno być zawarcie ugody. Ugoda to inaczej porozumienie, wypracowane podczas wspólnego dialogu. Zawarta w formie dokumentu, na papierze, podpisana przez wierzyciela i dłużnika, zobowiązuje obu do postępowania w określony sposób.

Standardowa ugoda powinna zawierać kilka elementów, takich jak wskazanie stron umowy (ewentualnie ich reprezentantów), miejsce i datę zawarcia umowy. Należy wskazać podstawę prawną, z jakiej wynikło zobowiązanie oraz określić, co było przedmiotem negocjacji i jakie rozwiązania przyjęto. Na porozumieniu można też umieścić wymagania dotyczące wierzytelności, na przykład jej zabezpieczenie przez hipotekę lub zastaw.

Krótko o giełdzie długów

Giełda długów to legalny rejestr informacji gospodarczej. Zawiera wszystkie dane uwierzytelniające, umożliwiające wykupienie długu. Jest to świetne miejsce, by bezspornie odzyskać swoje długi. Istnieje bardzo dużo podmiotów prowadzących giełdy długów, jednak najczęściej są to portale internetowe.

Zamieszczenie ogłoszenia na giełdzie w sprawie sprzedaży długu, motywuje wierzyciela do podjęcia dialogu i spłacenia wierzytelności, w zamian za usunięcie długu z listy – wszystkie dane dłużnika widnieją w rejestrze i są ogólnodostępne.

Windykacja online

Powyższa struktura ugody nie jest jednak obowiązkowa. Przepisy prawne pozwalają na dowolną formę takiego dokumentu. Jeżeli jednak nie jesteś specjalistą z zakresu prawa, możesz skorzystać z drogi negocjacyjnej, jaką oferuje serwis windykacji online www.vindicat.pl . Strona ta generuje wszystkie potrzebne wnioski i druki, pozwala także odpowiednio przeprowadzać cały proces windykacyjny, w tym negocjowanie z dłużnikiem.
Jeżeli negocjacje nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, dzięki wsparciu VINDICAT zawsze możesz samodzielnie dokonać windykacji. Portal przeprowadzi Cię przez cały proces, a Ty przekonasz się, że jest to łatwiejsze, niż myślałeś.

Jeżeli nic już nie pomaga

Wykorzystaj jeden z bardziej drastycznych sposobów na ściągnięcie należności.

Tutaj mowa o windykacji sądowo-egzekucyjnej. Ten sposób polega na uzyskaniu prawomocnego wniosku, pozwalającego na przeprowadzenie windykacji komorniczej. Ten sposób wykorzystuje środki o charakterze prawnym, a nie perswazyjnym, tak, jak w przypadku windykacji polubownej. Zaletą windykacji sądowej jest przede wszystkim skuteczność. Jednak niewątpliwym minusem są wysokie koszty oraz ryzyko utraty kontrahenta.

Dowiedz się, jak obciążyć kosztami windykacji dłużnika .

Jak widzisz, istnieje kilka alternatywnych sposobów odzyskania należności od dłużnika. Nie od razu musisz iść do sądu, by to on rozwiązał sprawę. Na samym początku spróbuj rozwiązania, które nie jest kosztowne, a przy tym utrzyma poprawne relacje z kontrahentem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.