Strona główna / Sponsorowane / Krystalicznie czysta woda z dystrybutora – czy sanityzacja jest niezbędna?

Krystalicznie czysta woda z dystrybutora – czy sanityzacja jest niezbędna?

Dystrybutory wody instalowane w firmie lub domu i cykliczne dostawy wody stanowią coraz częściej spotykaną usługę. Klienci nie muszą pamiętać o uzupełnieniu dystrybutorów, a przywożona woda pochodzi z czystych źródeł. Jednak po pewnym czasie części urządzenia wchodzące w kontakt z wodą mogą ulec zabrudzeniu. Co zrobić, aby zachować wysoką jakość wody?

Co to jest sanityzacja?

Sanityzacja polega na eliminowaniu wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń z powierzchni przedmiotów codziennego użytku, a tym samym niepożądanych drobnoustrojów, które mogą przenosić się na powierzchnię ciała człowieka lub przenikać do wnętrza organizmu. W przypadku dystrybutorów wody jest niezbędna, aby zachować wysoką jakość i doskonały smak wody.

Jak przebiega proces sanityzacji dystrybutorów wody?

Sanityzacja dystrybutorów jest zabiegiem rekomendowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Rozlewniczego i stowarzyszenie  Watercoolers Europe. Dystrybutory są czyszczone w profesjonalny sposób, aby wszystkie nieczystości zostały starannie usunięte. Wszystkie elementy są starannie dezynfekowane, a takie części jak dozowniki mogą zostać wymienione. Te z nich, które mają częsty i bezpośredni kontakt z wodą lub czynnikami zewnętrznymi są szczególnie narażone na kumulowanie się szkodliwych mikroorganizmów. Więcej o sanityzacji można się dowiedzieć tutaj: https://www.darnatury.pl/firma/produkty-uslugi/sanityzacja-dystrybutorow.

Dlaczego oczyszczanie dystrybutorów jest ważne?

Stan dystrybutora wpływa na jakość wody. Jeżeli dojdzie do nagromadzenia zanieczyszczeń, z czasem zaczną przenikać do wody, a przez to obniżać jej jakość oraz zmieniać smak. Regularnie czyszczone urządzenie działa sprawnie i wydajnie. Dzięki temu instalacja dystrybutorów jest opłacalna, ponieważ nie zużywają się w krótkim czasie, a klienci mają stały dostęp do najlepszej wody.

Jak często i gdzie jest przeprowadzana sanityzacja?

Zaleca się przeprowadzanie profesjonalnego czyszczenia dystrybutorów nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Sanityzacja może odbywać się u klienta, czyli w miejscu, gdzie ustawione są dystrybutory – w domu, firmie, hotelu lub każdym innym miejscu. Może również zostać wykonana w siedzibie firmy dostarczającej dystrybutory. Wówczas zwykle urządzenie nie jest czyszczone od razu, lecz wymieniane na identyczne, które zostało już poddane sanityzacji. Jeżeli klient uzna, że dystrybutor przestał odpowiadać jego oczekiwaniom pod względem czystości i jakości, może dokonać jego wymiany na warunkach określonych przez firmę. Gdy nie istnieje rzeczywista konieczność wymiany wywołana zużyciem, wówczas zwykle konieczne jest uiszczenie odpowiedniej opłaty. Usługa sanityzacji najczęściej jest wliczona w koszt wynajmu dystrybutora i dostarczania wody. Nie stanowi więc dodatkowego problemu dla klientów. Firma obsługująca dostawy wody przypomina o konieczności przeprowadzenia oczyszczania i umawia się z klientem, czy usługa będzie realizowana na miejscu w jego siedzibie czy też w swojej siedzibie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.