Materiał sfinansowany ze środków KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Strona główna / Artykuły partnerów / Mój Prąd: 5000 zł dotacji na fotowoltaikę

Mój Prąd: 5000 zł dotacji na fotowoltaikę

Powstał nowy, energetyczny projekt rządowy skierowany do gospodarstw domowych „Mój prąd”. Wystartował on z końcem sierpnia, tj. 30.08.2019. W tym wpisie znajduje się omówienie głównych założeń projektu, a także informacje o tym, kiedy należy złożyć wniosek, kto może ubiegać się o wsparcie oraz jak realizowane są wypłaty z dotacji.

„Mój prąd”, czyli co?

„Mój prąd” jest nowym projektem rządowym, skierowanym do gospodarstw domowych na terenie Polski. Jest to odpowiedź na zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej, a jednocześnie pierwszy projekt na tak dużą skalę przeznaczony dla osób indywidualnych. Głównym założeniem programu jest dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w maksymalnej kwocie 5.000 zł dla polskich domów. Beneficjentami mogą być osoby, które nie dostały wsparcia w poprzednich tego typu projektach. Zgodnie z regulaminem, uczestnicy programu otrzymają dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł (do 50% wartości instalacji) do każdej instalacji o mocy od 2kW do 10kW. Dotacją zostaną objęte wszystkie składniki instalacji – panele fotowoltaiczne, falownik, zabezpieczenia i montaż. Warunkiem uzyskania wsparcia do inwestycji jest zakup nowego urządzenia, które zostało wyprodukowane maksymalnie dwa lata przed planowaną instalacją. Ministerstwa Środowisko i Ministerstw Energii przewidują wsparcie dla 200.000 prosumentów, co daje łączną kwotę 1 miliarda zł. Wdrożenie projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwami Środowiska i Energii to impuls do rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej i energetyki odnawialnej.

Kiedy i jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Pierwszy nabór do programu „Mój prąd” trwa od 30 sierpnia 2019 do 20 grudnia 2019 lub do wyczerpania alokacji środków. Drugi nabór jest planowany na początek 2020 roku. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Jest to zatem pojedynek na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Warto więc podjąć decyzję o wzięciu udziału w programie jak najszybciej. Złożenie wniosku przypomina standardową procedurę ubiegania się o wsparcie ze strony rządowego projektu. Dokumenty należy przygotować w wersji papierowej, można je złożyć osobiście w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie w portierni w godzinach 8:00 – 15:00), bądź nadać pocztą czy kurierem.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Wniosek może być złożony po zakończeniu inwestycji, czyli po zakupie, montażu instalacji PV, po podpisaniu umowy z zakładem energetycznym i wymianie licznika na dwukierunkowy. Ważne, by wówczas dołączyć do dokumentacji stosowne załączniki. Warto się jednak spieszyć, w ciągu pierwszego tygodnia w programie złożono ponad 170 wniosków.

Realizacja wypłat

Dotacje do rządowego projektu wspierające zakup instalacji fotowoltaicznych będą wypłacane po otrzymaniu pozytywnej decyzji o rozpatrzeniu wniosku oraz zawarciu umowy z przyszłym beneficjentem. Wszelkie szczegóły dotyczące projektu, inwestycji, a także wniosek możecie znaleźć na stronie www.nfosigw.gov.pl/moj-prad/. W razie dodatkowych pytań warto skontaktować się z doradcą Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW doradztwo-energetyczne.gov.pl.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Columbus Energy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>