Strona główna / Sponsorowane / Kiedy i jak rozliczyć PIT 2016

Kiedy i jak rozliczyć PIT 2016

Roczne rozliczenie podatkowe obowiązuje wszystkie osoby, które osiągają dochody podlegające opodatkowaniu. W Polsce rok podatkowy dla osób fizycznych rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy się 31 grudnia (pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Po zakończeniu roku podatkowego już od 1 stycznia 2017 można rozliczyć pit 2016.

Terminy rozliczania PIT w 2017 roku

Obowiązkowi podatkowemu podlegają wszyscy, którzy osiągają dochód. Źródłem dochodu może być umowa o pracę, zlecenie, płatna praktyka uczniowska, renta, emerytura, działalność gospodarcza, umowa najmu, inwestycje, zyski z kapitałów pieniężnych, zbycie  nieruchomości i in. W zależności od rodzaju uzyskanego dochodu i sposobu jego opodatkowania deklaracje podatkowe będziemy składać na różnych formularzach i w różnych terminach.

W roku 2017 obowiązują następujące terminy złożenia pitów:

  • do 31 stycznia 2017 roku

PIT-16A – deklaracja składana przez podatników rozliczający się z fiskusem na zasadzie karty podatkowej, jest to informacja o składkach na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych i odliczonych od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego przez osobę fizyczną opodatkowaną metodą karty podatkowej.

PIT 19A – osoby duchowne na druku tym składają informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z opłat otrzymywanych w zw. z pełnieniem funkcji duszpasterskich.

PIT 28  – składają przedsiębiorcy i osoby zajmujące się najmem prywatnym wykazując  wysokość uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy

  • do 2 maja 2017 roku

Termin rozliczenia PIT przypadający na 30 kwietnia w 2017 roku przesunięty jest na 2 maja, ponieważ ostatni dzień kwietnia w 2017 roku przypada w niedzielę, a 1 maja jest świętem. W takim przypadku ustawa o pit przewiduje przesunięcie terminu rozliczenia na pierwszy dzień roboczy po 30 kwietnia.

Termin ten obowiązuje przy składaniu deklaracji:

PIT-36 przeznaczonej  w szczególności dla  podatników, którzy:

1) prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą i podatek rozliczają na ogólnych zasadach przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej,

2) przychody uzyskane  z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, dochody  zagraniczne i z innych źródeł opodatkowują według skali,

3) korzystają tzw. kredytu podatkowego,

4) doliczają do swoich przychodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),

5) wykazują zryczałtowany podatek dochodowy, należny według art. 29, 30 i 30a ustawy PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

PIT-37-  składanej przez  podatników uzyskujących przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników (zakłady pracy, organy rentowe i in.) ze źródeł położonych na terytorium RP, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali progresywnej.

PIT 36L-  obowiązującej podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane liniowo stawką 19% .

PIT 38 – stosowanej do wykazania  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym z kapitałów pieniężnych.

PIT 39 – zeznanie o wysokości dochodu (lub straty) w roku podatkowym uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Terminy te obowiązują zarówno podatników, którzy składają formularze papierowe, jak i rozliczających pit online.

Jak rozliczyć pit 2016

Deklaracje PIT za rok 2016  można wypełniać i składać tradycyjnie, czyli w formie wypełnionego pisemnie druku, dostarczanego do właściwego urzędu skarbowego osobiście albo wysyłanego pocztą  bądź przez urząd konsularny (z zagranicy).

Tradycyjną pisemną formę wypiera rozliczanie pit online.

Korzystając z programu do rozliczenia pit przez internet, można wypełnić deklarację, wydrukować i zanieść lub wysłać do urzędu skarbowego albo jeszcze prościej – wysyłać pit elektronicznie – potwierdza ekspert z portalu pitax.pl/pity/. Rozliczanie pit z programem jest dużym ułatwieniem dla podatników samodzielnie rozliczających się z fiskusem. Nie wymaga wiedzy podatkowej, oszczędza czas i pieniądze. Programy do rozliczania pit są bezpłatne (dla celów niekomercyjnych), wykonują za podatnika wszystkie obliczenia, nie zmuszają do wertowania przepisów podatkowych. Wbudowane w programie takie narzędzia jak asystent podatnika czy kalkulator, pomogą poprawnie wypełnić każdą deklarację podatkową, wraz z wymaganymi do niej załącznikami,  skorzystać z preferencji podatkowych, dokonać maksymalnych odliczeń przysługujących z tytułu zapłaconych składek, zaliczek, kwot wolnych od podatku, ulg podatkowych.

Korzystanie z programu pit  nie wymaga nowoczesnego sprzętu, wystarczy komputer i dostęp do internetu. Darmowy program pit dostępny jest nie tylko na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.  W sieci są bardziej nowoczesne, przyjazne podatnikowi programy (jak np. PITAX.pl Łatwe podatki). PIT online można rozliczyć  korzystając z internetu w domu, w miejscu pracy, a nawet na wyjeździe zarówno będąc w Polsce jak i za granicą.

Program pit oraz system e-Deklaracje, do którego wysyłamy zeznania elektronicznie,  dostępny jest o każdej porze dnia przez wszystkie dni tygodnia, wystarczy dostęp do komputera i połączenie internetowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.