20-lecie międzywojenne

W listopadzie 1918 roku, po zakończeniu wojny, rządy przeszły w ręce polskie, i od razu rozpoczęła się praca w kierunku systematyzowania organizacji administracyjnej, która była z rozsypce.

Na podstawie ustawy z 2 sierpnia 1919 roku utworzono województwo łódzkie, w skład którego wszedł nasz powiat. W tym okresie Słupca była miasteczkiem częściowo rolniczym o silnie rozwiniętym rzemiośle i usługach, obsługujących okoliczny teren wiejski. Na rozwoju miasta szczególnie ujemnie odbiła się likwidacja powiatu słupeckiego w roku 1932 i wcielenie go do sąsiedniego konińskiego. Na terenie powiatu słupeckiego rozwijał się wyłącznie przemysł rolno-spożywczy. W pierwszych latach powojennych główny wysiłek władz państwowych i samorządu szedł w kierunku naprawy i rozbudowy sieci komunikacyjnej. Wkrótce po wojnie wybudowano i uruchomiono ruch na linii kolejowej Kutno-Konin-Słupca-Strzałkowo, o długości prawie 111 kilometrów. Rozbudowano też znacznie sieć telefoniczną. Utworzono w ten sposób bezpośrednie połączenie kolejowe Poznania z Warszawą. Bardzo energicznie zajęły się też władze państwowe i samorządowe budową polskiego szkolnictwa. Już w czasie okupacji niemieckiej rozpoczęto pracę nad utworzeniem w Słupcy siedmioklasowej szkoły podstawowej. Powstały też szkoły średnie: Szkoła Handlowa Polskiej Młodzieży Szkolnej w Słupcy, Państwowe Gimnazjum Nauczycielskie w Słupcy, oraz gimnazjum żydowskie. W roku 1919 powstał w Słupcy Szpital Powiatowy na dwadzieścia pięć łóżek, samorząd miejski przejął także administrację elektrowni w Słupcy, zbudowanej przez władze niemieckie w latach pierwszej wojny światowej. W okresie tym funkcje burmistrza Słupcy sprawował Tadeusz Parys. Z jego inicjatywy stworzono zbiory muzealne obrazujące przeszłość miasta. W 1933 roku osiadł w Słupcy, podejmując pracę notariusza, Apolinary Szeluto (1884-1966), kompozytor, pianista, jeden z założycieli Grupy “Młodej Polski” w muzyce, wybitna postać w historii muzyki polskiej, a zarazem jeden z najbardziej znanych obywateli Słupcy. W 1938 roku powiat koniński, a z nim Słupca, został przyłączony do województwa poznańskiego, co przekreśliło dawne granice zaborcze i zlikwidowało sztuczny podział historycznej Wielkopolski.