Epoka kamienia

Teren dzisiejszego powiatu słupeckiego położony jest na peryferiach zasięgu kultury unityckiej, iwieńskiej i grobskiej.

Najstarsze ślady obecności człowieka na tym obszarze pochodzą, w świetle dotychczasowych danych, z okresu 8000 do 2500 lat przed naszą erą. Była to ludność kultury mezolitycznej i tardenuaskiej zamieszkująca min. tereny Słupcy, Ciążenia, Policka.