I wojna światowa

I wojna światowa1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna niemiecko-rosyjska. Drugiego dnia wojny, po wycofaniu się rosyjskiej straży pogranicznej, patrole niemieckie bez oporu wkroczyły do Słupcy i zajęły ją wraz z okolicą.

Mieszkańcy regionu już od pierwszych dni zostali dotknięci skutkami stanu wojennego, wprowadzonego na zajętych terenach. Zarówno władze wojskowe, jak i nowo utworzona w zbombardowanym mieście Kaliszu i powiecie niemiecka administracja stawiały sobie za główny cel eksploatację gospodarczą tych terenów oraz maksymalne wykorzystanie pracy miejscowego społeczeństwa na rzecz dalszego prowadzenia wojny, aż do zwycięskiego jej zakończenia. Nieustanne rekwizycje i przymusowe świadczenia, uzależnione od areału posiadanego gruntu, spowodowały w całym powiecie słupeckim obniżenie wydajności produkcji rolnej, spadek liczebności siły pociągowej i pogłowia bydła, nierogacizny oraz ptactwa domowego. Słupca poniosła również znaczne straty biologiczne, spowodowane przymusowym wywożeniem ludności do pracy w Niemczech, gdzie zatrudniano ich w gospodarstwach rolnych i w przemyśle, uzupełniając nimi luki spowodowane poborem do wojska. W czasie okupacji niemieckiej władze wojskowe utworzyły też przy szosie Września-Słupca, na polach przyległych do dawnej granicy, olbrzymi obóz dla jeńców wojennych, zwany od pobliskiej miejscowości Strzałkowem. W barakach i półziemiankach przebywało tam kilkadziesiąt tysięcy jeńców różnych narodowości. Początkowa bezsilność wobec dokonywanych grabieży i restrykcji władz, opierających swą działalność na sile zbrojnej żandarmerii słupeckiej oraz działaniach wojskowych stacjonujących w różnych częściach Kaliskiego, mijała, ustępując miejsca narastającemu oporowi społecznemu. Zdeterminowana ludność podejmowała różnorodne formy samoobrony. Obserwowano posunięcia wroga, ostrzegano się przed grożącym niebezpieczeństwem, ukrywano przed sekwestracją zboże, artykuły rolno-spożywcze i surowce, demontowano środki produkcji, chroniono przed deportacją do Niemiec. Stopniowo radykalizowały się nastroje antyniemieckie. Zaczęto coraz częściej przechodzić do aktywnej walki z okupantem, którą podjęła na terenie całego kraju Polska Organizacja Wojskowa (POW). Działalność polityczna prowadzona przez POW znalazła żywy oddźwięk w Słupcy. POW w Słupcy została założona na początku lutego 1916 roku i rozwinęła niezmiernie aktywną działalność polegającą na zaopatrywaniu członków organizacji w broń palną, amunicję i materiały wybuchowe, szkoleniu tych którzy nie odbyli służby wojskowej w armii zaborczej. W końcu września 1918 roku Komenda Obwodu POW zorganizowała na terenie Słupcy wielką manifestację polityczną o silnym wydźwięku antyniemieckim. Zbiegła się ona niemalże z kresem czteroletnich zmagań na frontach pierwszej wojny światowej.

3 komentarze

  1. W tym roku ,,Sorry so” se moze wygrac bo z Maliny odeszly trzy tancerki ;c

  2. Po pierwsze naucz się pisać nazwę naszego zespołu ! Nie “Sorry so” lecz Sorriso ! A co z tego, że z Malina Dance odeszły trzy tancerki ? On nas odeszło ich więcej, ale przyszły i też nowe.

  3. ehh dziewczyny z Malina Dance znowu udowadniają, iż nie potrafia pogodzic się z przegraną..
    Dziewczyny z Malina Dance jakie znaczenie ma to ile dziewczyn od was odeszło? Zespół z Gimnazjum ze Słupcy miał tak samo jak wy 4 zawodniczki w grupie tanecznej, a mimo to one miały wyższe miejsce od was. ;]
    Pogódźcie sie z tym co było, popracujcie a może w końcu osiągniecie sukces, zamiast wylewac swoje żale na forum publicznym .. ;]