Koniec PRL-u

Koniec PRL-uKolejne wstrząsy polityczne w kraju wpłynęły także na sposób sprawowania władzy na obszarze Słupcy.

W 1981 roku jedną z czołowych sił społecznych stał się NSZZ “Solidarność”, który także w Słupcy rozpoczął egzekwowanie społecznych żądań i postulatów. Działalność związkowców przerwana została wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Przeobrażenia w kraju, będące wynikiem obrad “okrągłego stołu”, i tu przyniosły zmiany. Reaktywowana “Solidarność” spraw wyborów przekazała w ręce komitetów obywatelskich, które stały się ruchem samorządowym, stawiającym na samorządność lokalną. Miejscowy Komitet brał udział w pracach Miejskiej Rady Narodowej na prawach gościa, lecz z dostępem do materiałów. W początkach września ukazał się pierwszy numer “Gazety Słupeckiej” – organu Komitetu Obywatelskiego w Słupcy. Niektórym ulicom miasta przywrócono przedwojenne nazwy, nadano też nazwy nowe. W roku 1990 Słupca stała się siedzibą rejonu administracji rządowej. Pierwsza po wyborach samorządowa sesja Rady Miejskiej odbyła się 4 czerwca 1990 roku. Następne wybory samorządowe odbyły się w czerwcu 1994 roku. W ich wyniku ukształtowały się nowe władze samorządowe.