Święty Leonard w Słupcy

Święty Leonard w Słupcy Z dawnych zabytkowych budowli Słupcy, niegdyś otoczonej murami obronnymi, której przestrzeń wypełniała zabudowa mieszkalna, sakralna i inna, pozostały tylko fara Św. Wawrzyńca oraz drewniany kościół św. Leonarda poza murami.

Ta drewniana świątynia była jednym z trzech kościołów pomocniczych (sukursalnych i szpitalnych powiązanych z parafią. Należy ona do grona najpiękniejszych drewnianych budowli sakralnych na terenie Wielkopolski. Jego artystyczną wartość podnosi bogate wyposażenie zwiazane z kultem św. Leonarda – patrona więźniów, których wyrokiem śmierci często tracono na nieopodal wznoszącej się szubienicy. Jest to jeden z nielicznych kościołów zdobionych bogatą dekoracja malarską, powstałą na przestrzeni kilku stuleci.
Do parafii słupeckiej należał także kościół pomocniczy w Kotuni. Z tych wszystkich budowli pozostał tylko św. Leonard…
Z parafią słupecką związane były kościoły szpitalne, położone poza murami miasta. Spełniały one rolę pomocniczą wobec kościoła farnego a ich prepozyci zajmowali się opieką chorych, kalekich, starców, przebywających w budynkach szpitalnych. W mieście istniały trzy szpitale. Najświętszej Marii Panny, Św. Leonarda i Św. Krzyża.
Najstarszym z nich był kościół Św. Leonarda, fundowany przez mieszczan zapewne już w XIV stuleciu i jak się przypuszcza, po zniszczeniach miasta w czasie wielkiej rejzy krzyżackiej w 1331 r. Wzmiankowano szerzej o nim w księdze uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, spisanej w 1511 r. Kościół nosił dwa wezwania: Conceptionis Beatissime Virginis Mariae i Św. Leonarda. Według opisu w księdze uposażeń Jana Łaskiego był położony poza murami miasta przy drodze do Lądu.
W 1511 r. jego prepozytem był Jakub ze Słupcy, sprawujący te godność z prezenty magistratu słupeckiego – burmistrza i rajców. Jego uposażenie stanowiły dochody z ról uprawnych i ogrodu oraz czynsze od czterech grzywien z ogrodów po fertonie.
Obok świątyni wznosił się szpital oraz przylegał niewielki cmentarz. Księga uposażeń wymienia ponadto nieliczne przedmioty znajdujące się w jego inwentarzu.
Wizytacja z lat 1696/1699 r. podaje dwa patrocinia (wezwania) kościoła – Najświętszej Marii Panny i Św. Leonarda. Opiekował się nim Mateusz Orłoski, prezentowany 28 XI 1663 i zatwierdzony 26 XII tr. We wnętrzu były trzy altarie, pozytyw parvum. Do głównej drewnianej bryły architektonicznej przylegała zakrystia. W pobliżu wznosił się domek szpitalny, a na przykościelnym cmentarzu kaplica Św. Łazarza. Kościół miał zapisane przez Tomasza Orzechowksiego 100 fl.
We wnętrzu kościoła Św. Leonarda zachowała się drewniana płyta nagrobna księdza Jakuba Basińskiego, tutejszego prepozyta, którego zwłoki pochowano dnia 22 IV 1788 r., o czym informuje umieszczony na niej napis. Wspomniany duchowny często występuje w aktach miejskich Słupcy.
Bogate wyposażenie wnętrza i jego zabytki nie doczekały się pełnego omówienia.