67,5 tys. zł dotacji na przebudowę ciągu drogi ul. Dąbrowa?

Gmina Orchowo zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2021 r. otrzyma ponad 67 tys. zł pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku  2021. Zgodnie z wnioskiem z dnia 25 listopada 2020 r. pozyskane środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi w ciągu ul. Dąbrowa w Orchowie o długości 600 m i szerokości 4,5 m.

Finansowanie tej inwestycji zostało usunięte przez grupę radnych opozycji z projektu budżetu Gminy Orchowo na 2021 r. przedstawionego przez Wójta Gminy.

W związku z tym Wójt wystąpi z zapytaniem do Rady Gminy czy realizujemy to zadanie zgodnie z harmonogramem budowy dróg uchwalonym przez Radę Gminy, czy należy zrezygnować ze środków zewnętrznych.

4 komentarze

  1. Dokładny obserwator

    Ale sukces! Od ponad 5 lat istnieją fundusze rządowe na budowę dróg lokalnych z dofinansowaniem ponad 50 % a wójt z Orchowa dotychczas nie złożył żadnego wniosku nawet nie ma projektów. A w budżecie za 2020 r. nadwyżka w kwocie ponad 3,5 mln zł. Zobaczcie na sąsiednie gminy np. Ostrowite…które zarówno z rządowych dofinansowań jak i z unijnych budują wiele dróg., a tu dofinansowanie kilku %. ?????

  2. Niedługo wybory , pytanie kto zostanie nowym wójtem naszej gminy

  3. Narazie nie widać żeby ktoś chciał startować , ja mam nadzieje ze nie Michał

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.