Lądek bez sołtysa

Lądek bez sołtysa

4 marca br. wójt Artur Miętkiewicz wraz z sekretarz Renatą Tkaczyk pożegnali ustępującego z funkcji sołtysa Lądku –  Władysława Orchowskiego. Niestety ze względu na epidemię nie został wybrany jego następca.

Władysław Orchowski pełnił swoją funkcję od lutego 1978 roku, z przerwą w latach 2006-2010, prawie 40 lat. Jak redakcji powiedział wójt Artur Miętkiewicz, sołtys Lądku złożył rezygnację na piśmie i została ona przyjęta. Odbyło się uroczyste podziękowanie za pracę w urzędzie gminy.  – Czekamy na zakończenie epidemii, aby zorganizować zebranie wiejskie, które wybierze sołtysa. Po usunięciu obostrzeń takie zebranie zorganizujemy i wybrany zostanie nowy sołtys. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy wpłat dokonują na poczcie lub w banku. Natomiast nakazy podatkowe zostały wysłane pocztą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.