Kiełducka dyrektorem kolejne pięć lat

Zarząd Powiatu Słupeckiego dokonał przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy Agnieszce Kiełduckiej. Przedłużenie powierzenia stanowiska ustalono na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.
– W związku z upływem okresu na jaki powierzono stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy, działając w oparciu o zapis §11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnych opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy oraz Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” Region Wielkopolski, Zarząd Powiatu Słupeckiego dokonał przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Agnieszce Kiełduckiej na okres 5 lat, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.
Dzisiaj starosta Jacek Bartkowiak wręczył powierzenie dyrektor Poradni, jednocześnie dziękując za lata minionej pracy, współpracy z samorządem powiatowym i życząc dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

4 komentarze

  1. Poradnia nie ma przecież w nazwie „Powiatowa”. Jest nazwa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupcy.

  2. Dlaczego w uchwale jest nazwa „Powiatowa ” ? Poprawna nazwa jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupcy.

  3. Słupczanin

    Szwindel???? A jak pandemia COVID-19 się w tym roku skończy, to na jej plecach Pani ma jeszcze dodatkowo 4 lata być dyrektorem !!! Na rok powinno być to przedłużenie!!!

    Czy jakiś kolejny wynalazek prawny PIĘKNYCH I S… aby móc “bezprawie” ciągnąc w Polsce latami. Może to ma nas przyzwyczaić że kolejne wybory rządowe też w ramach przedłużenia COVID-19 będą o kolejną kadencje???????????

  4. Żenada ! Kobieta, przez którą odeszli z pracy najlepsi specjaliści tworzący poradnie, zostaje dyrektorem na kolejne lata… Panie Bartkowiak, gdzie Pan ma oczy i uszy ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.