Spachacz odwołany, jest nowy dyrektor. AKTUALIZACJA Oświadczenie Rafała Spachacza

Pracownik słupeckiego starostwa Krzysztof Raczyński przekazał dziś informację, że Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął uchwałę o odwołaniu z dniem 1 czerwca br. p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy dr Rafała Spachacza.

Koncepcja zarządzania SP ZOZ w Słupcy prezentowana przez Pana Rafała Spachacza stała się odmienna od oczekiwanej przez Zarząd Powiatu, a tym samym uznano, że wyczerpała się formuła współpracy z obecnym pełniącym obowiązki dyrektora SP ZOZ w Słupcy– informuje starostwo.

Jak wynika z przekazanej informacji, szczególne rozbieżności dotyczą uruchomienia działalności w obiekcie szpitalnym oddanym do użytkowania w dniu 20 kwietnia 2020 r., realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rachunku kosztów, realizacji obowiązków wynikających ze sposobu tworzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej, oraz innych norm zarządczych w SP ZOZ.

Zważywszy na fakt, iż w trybie nadzoru, Starostwo, jako organ prowadzący sprawuje pieczę nad prawidłowością:

1) wykorzystywania aparatury i sprzętu medycznego,

2) zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,

3) zapewnieniem ciągłości udzielania świadczeń, a w tym realizacji zadań związanych z dostosowaniem zasobów, wykorzystaniem adekwatnie do potrzeb zdrowotnych populacji,

koniecznym jest dokonanie zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ w Słupcy, bowiem zakończona i przekazana inwestycja w postaci obiektu szpitalnego nie została uruchomiona, a brak racjonalnych i zdecydowanych działań ze strony pełniącego obowiązki dyrektora skutkuje niemożnością świadczenia usług medycznych w zakresie jaki założono przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie szpitala.

Przedstawiane kilkakrotnie przez Pana Rafała Spachacza kosztorysy wyposażenia nowego obiektu zawierały ceny, które były przedmiotem analizy przez niezależny podmiot. Z analizy tej jednoznacznie wynika, iż wymienione w nim elementy można było zakupić w znacznie niższych cenach. Tym samym działanie pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ, utrudniało Zarządowi powiatu zagwarantowanie niezbędnych środków do uruchomienia nowej części szpitala.

Zastrzeżenia organu prowadzącego dotyczą również wewnętrznych regulacji w podmiocie tj. regulaminów, procedur wymaganych prawem. Przedstawiony na żądanie Starosty w trybie nadzoru zbiór norm wewnętrznych był niekompletny, a szereg regulacji oparty był o nieaktualne przepisy prawa.

W ostatnim czasie działania pełniącego obowiązki dyrektora skupione były na walce z COVID, z pominięciem bieżących działań zarządczych. SP ZOZ w Słupcy nie wdrożył w pełnym zakresie obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i nie aktualizował zatwierdzonego wcześniej planu naprawczego, co jest zaniedbaniem pełniącego obowiązki.

Jednocześnie Zarząd Powiatu powierzył z dniem 2 czerwca br. pełnienie obowiązków dyrektora SP ZOZ dr Maciejowi Sobkowskiemu do czasu wyłonienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia powierzenia pełnienia obowiązków.

Dr n. med. Maciej Sobkowski – ur. 10 października 1978 r., jest absolwentem Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku „Zdrowie Publiczne”. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu.

W latach 2010 -2014 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2014 do 2021 roku funkcję Dyrektora Naczelnego szpitala.

Dr Sobkowski jest wykładowcą akademickim oraz autorem 57 prac naukowych publikowanych w czasopismach naukowych, a także stanowiących rozdziały książek, w swym zakresie tematycznym, mieszczących się w szeroko rozumianym zdrowiu publicznym. Ma bogate doświadczenie w planowaniu i koordynacji procesu restrukturyzacji w Szpitalu Klinicznym G-P w Poznaniu.

Przed chwilą Rafał Spachacz wydał oświadczenie. Publikujemy je w całości. – W odniesieniu do komunikatu Zarządu Powiatu Słupeckiego niniejszym informuję, że argumenty przywołane w uzasadnieniu uchwały o odwołaniu z pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ w Słupcy są nieprawdziwe. Wielokrotnie wnioskowałem o ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Słupcy, co było ignorowane. Starostwo nie jest organem prowadzącym SP ZOZ a Samorząd Powiatu Słupeckiego jest podmiotem tworzącym dla SP ZOZ w Słupcy. Nigdy nie dokonywałem osobiście wycen, o których pisze Zarząd a dokonywali tego specjaliści i inżynierowie, którzy posiadają stosowne uprawnienia i kompetencje w powyższym zakresie. Jednostka jest bardzo dobrze prowadzona, co potwierdził m.in. protokoł pokontrolny NIK. Oceny Starosty Jacka Bartkowiaka to subiektywne opinie, nie poparte argumentami, gdyż na żadne wcześniejsze pisma moje jako p.o. dyrektora Starosta i Zarząd nie odpowiedzieli. Nikt z Podmiotu Tworzącego nie przeprowadzał żadnych kontroli, gdyż potrzebowałby stosowne uchwały Rady Powiatu i wymagałoby trybu zawartego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Te argumenty są nieprawdziwe i lakoniczne a mają jedynie na celu uprawodopodobnienia prawdziwych intencji. Jako p.o. dyrektora kwestionowałem merytorycznie dokumentację związaną z rozbudową szpitala i to było powodem braku konsensusu. Pracowałem intensywnie w pandemii koronawirusa, niemal kilkanaście godzin na dobę. Zespół Współpracowników wyraził jedność i uznanie dla mojego zarządzania. Powyższe oświadczenie podpisało blisku 300 współpracowników. Otrzymałem w marcu odznakę honorową od Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Tryb rozwiązania umowy o pracę na mocy uchwały Zarządu jest w mojej ocenie bezprawny. Przepisy stanowią, że Zarząd przed podjęciem uchwały winien dopuścić moje odniesienie i wyjaśnienia, czego nie uczynił. Nie dopełniono zatem niezbędnych formalności. W związku z powyższym przekażę sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Pracy i Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Rafał Spachacz powołuje się też na artykuł opublikowany na portalu prawo.pl z którego wynika, że zarząd powiatu powinien zapewnić dyrektorowi możliwość wypowiedzenia się na każdym etapie. Jeśli władze samorządowe tego zaniechały, to trzeba stwierdzić nieważność uchwały: https://www.prawo.pl/samorzad/uchwala-o-odwolaniu-dyrektora-szpitala-zainteresowany-ma-prawo-sie-wypowiedziec-wyrok-nsa,505722.html

42 komentarze

 1. Bartkowiak to s…. Bardzo brzydko że tak odwołuje osobę którą nie dawno wynosił na ołtarze tak się nie robi ale samo nazwisko b wiele mówi dla starych slupczan wiadomo

 2. No i co godzinę temu napisałem komentarz i brak go jednak cenzura p B

 3. Do takiej dziury jak Słupca z Poznania bo tam nie może się wybić taka prawda

 4. Oj będzie się działo

  Wszystko o Bartkowiakach wyjdzie teraz przed Sądem. Konkretnie i tylko konkretnie…….

 5. Myślę, że Pan Rafał Spachacz p.o. Dyrektora stał się ,, Kozłem Ofiarnym ,, niektórych osób !.

  • Nikt nie jest żadnym kozłem ofiarnym. Pan dyrektor postanowił sobie za punkt honoru nie oddać nowej części szpitala. Dlaczego ? To tylko wie pan dyrektor i może dr Cz. My mieszkańcy powiatu, pracownicy szpitala i pacjenci chcemy korzystać z tego co zistało zbudowane i oddane. Przychodzi czas ze drogi się rozchodzą i trzeba to uszanować a nie straszyć sądami .

  • Od kiedy obrona dobrego imienia jest straszeniem sądami?

  • Jeszcze będzie o Jacku Bartkowiaku głośno, oj będzie 🙂

 6. Innych zwalniała ter poczuł sam smak jak to być w……..m

 7. Nie znam lepszego człowieka i dyrektora. Niezwykle uczynny, sympatyczny, kompetentny i merytoryczny. Świetny jako organizator, zawsze pomocny pacjentom. Czyżby kolejna ustawka bez podstaw. Otrzymał piękne podziękowanie za prowadzenie szpitala jednoimiennego w tak.trudnym okresie.

 8. Skoro przed odwołaniem nie pozwolili wypowiedzieć się panu Spachaczowi, to i opinią rady społecznej szpitala pewnie też zainteresowani nie byli. Podatnik zapłaci.

 9. Tak samo nieudolnie zwolnili teraz Spachacza jaki wcześniej Wiśniewską.

  • Nie ma porównania Wiśniewskiej do Spachacza . Za nią żaden pracownik nie stal murem to porównanie syrenki do mercedesa

  • Tylko że za Wiśniewską stały 4 osoby, a za Spachaczem 400 osób, to chyba cała załoga.

 10. Może Pan Rafał nie chciał brać udziału w szopce w oddaniu nowej części szpitala? Może tam jest jakiś przekręt?

  • Taka prawda dowiemy się niebawem

  • Oczywiście, nikt rozsądny nie chciał wziąć tego garbu na siebie. Starosta też wie, że tam jest fuszerka ale najpierw kłapał ozorem a później nie wiedział jak z tego wyjść

  • Działacz społeczny

   Społeczeństwo powiatu słupeckiego chce uruchomienia nowego skrzydła szpitala. Jeżeli p. Spachacz nie chciał tego zrobić, to niech zrobi to następca. Nas nie interesują niejasne zagrywki p. Spachacza i niespełnione ambicje p. Czerwińskiego-Mazura. Dziękujemy za dotychczasową pracę, a teraz chcemy leczyć się w nowej części budynku. Pękło 28 baniek, a po korytarzach chula wiatr. Dziwię się, że starosta tak długo brał na siebie ciosy za cudzy opór. A zarzut, że uruchomienie nowej części ma być PR-ową zagrywką nie nadaje się nawet do komentowania.

  • Jeszcze się okaże.W m-cu październiku Pan Starosta wypowiadał się bardzo pozytywnie o Dyrektorze Spachaczu.
   Teraz nagle – cytuję: ” Koncepcja zarządzania SP ZOZ w Słupcy prezentowana przez Pana Rafała Spachacza stała się odmienna od oczekiwanej przez Zarząd Powiatu, a tym samym uznano, że wyczerpała się formuła współpracy z obecnym pełniącym obowiązki dyrektora SP ZOZ w Słupcy– informuje starostwo.”

   Przedstawiane kilkakrotnie przez Pana Rafała Spachacza kosztorysy wyposażenia nowego obiektu zawierały ceny, które były przedmiotem analizy przez niezależny podmiot. Z analizy tej jednoznacznie wynika, iż wymienione w nim elementy można było zakupić w znacznie niższych cenach. Tym samym działanie pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ, utrudniało Zarządowi powiatu zagwarantowanie niezbędnych środków do uruchomienia nowej części szpitala.

   Czy Pan Starosta zdaje sobie sprawę z tego, że w administracji SP ZOZ pozostały tylko dwie kompetentne pracownice, Pani Magda Łuzińska i Pani Katarzyna Hyła, które znają zagadnienia dotyczące Szpitala? Czy Pan Starosta pamięta, że najważniejsza Kadra Administracji, kompetentni i cenieni fachowcy sami odeszli z pracy, jeszcze przed przyjściem Dyrektora Spachacza. To nie wina Dyrektora Spachacza, że administrację zasiliły osoby nie znające zagadnień i rozliczeń. Czy to nie Pan Starosta te osoby kierował do SP ZOZ?
   Przed Dyrektorem Spachaczem pracownicy byli wykańczani nerwowo i psychicznie przez dyrektorkę. Teraz kiedy nastała normalność w traktowaniu pracowników, trzeba to ukrócić.
   Może niedługo przeniosą się tu następni pracownicy ze Starostwa lub Urzędu Miasta? Poczekamy, zobaczymy…

  • Protokoły z Zarządu Powiatu

   http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/organy-powiatu/zarzad-powiatu/protokoly-z-posiedzen-zarzadu/rok-2021.html?pid=8298

   Protokół Nr 110/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku

   Przeczytajcie ten protokół – od punktu 6

   Każdy powinien to zobaczyć i wyjdzie nieprawda na jaw.

   Cytaty :”Pan Czesław Dykaszak – powiedział, że obecny wykaz jako docelowe wyposażenie jest dobrze zrobiony, natomiast nie stać nas na to dzisiaj i długo nas nie będzie stać. Na dzień dzisiejszy konieczne jest przygotowanie realnego zestawienia potrzeb do uruchomienia nowej części szpitala.
   Pan Rafał Spachacz – powiedział, że takie zestawienie jest gotowe od roku, opiewa na kwotę 5 mln. zł.”

   Mówcy – Jackowi Bartkowiakowi – “trudno zrozumieć sposób liczenia kosztów w sytuacji kiedy kilkuosobowa komisja poświęcają na to pewnie spory czas nie jest w stanie znaleźć sprzętów o podobnych parametrach, które są dostępne przy przejrzeniu internetu. Przykładowo, pojemnik na ręczniki w wykazie kosztuje 120 zł, a na jednej ze stron internatowych sklepu medycznego można go kupić za ok 46 zł.; wieszak ścienny: w wykazie 300 zł., a na stronie sklepu budowlanego 10,50 zł.; kosz pedałowy 6l: w wykazie 348 zł. a w sklepie internetowym 50 zł. ” Od kiedy prawo zamówień publicznych zamienia się na internet i pomija technologie medyczne. To pokazuje “wiedzę” merytoryczną “mówcy”….…

 11. Czego spodziewać się po staroście, który na posiedzeniu Zarządu Powiatu zadaje panu Spachaczowi pytanie o długość hospitalizacji w słupeckim szpitalu? Logicznym jest, że jest to kwestia zależna od stanu zdrowia pacjenta. No ale widocznie dla starosty zbyt to skomplikowane i trzeba było zadać to jakżeż kompromitujące starostę pytanie. Widocznie nie jest tak inteligentny na jakiego się kreuje.

  • Pytania do Starosty Bartkowiaka

   “wymienione w nim elementy można było zakupić w znacznie niższych cenach” – to kłamstwo. Nikt niczego nigdy nie kupował. Kosztorysy chciał J. Bartkowiak i wysyłali sami dodatkowo ze Starostwa zapytania do firm. Są na to liczne dowody. To było niezależne od ZOZ a wskazana “niezależną firma” niech się zatem ujawni. Zobaczymy tę niezależność ? 😀 nikt poza tym tego dokumentu nie pokazał a pytanie czy i od kiedy pewna “kancelaria doradcza” jest ekspertem od wszystkiego i ile to kosztuje.

 12. ukryta prawda

  28 października 2020 r. starosta odpowiada radnemu Królowi na interpelację w kwestii ogłoszenia konkursu na dyrektora SP ZOZ w Słupcy:

  “… W ocenie Zarządu Powiatu Słupeckiego P. Rafał Spachacz pełniący obowiązki Dyrektora SP ZOZ, daje rękojmię należytego wykonywania zadań na stanowisku Dyrektora Szpitala,
  w szczególności w sferze przestrzegania prawa, aktów wewnątrzzakładowych oraz
  wydatkowania środków publicznych według zasad celowości, efektywności, przejrzystości
  i legalności, a także nie naruszenia praw pacjenta. Wprowadzenie w obecnej sytuacji pandemii zmian na stanowisku kierowniczym, może zachwiać ciężko wypracowaną i wykreowaną stabilną sytuację zabezpieczającą bezpieczeństwo pracowników i pacjentów w szpitalu. Tym samym na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu nie podejmie decyzji o ogłoszeniu konkursu, dopóki nie zostaną stworzone warunki stabilizacji prawnej i organizacyjnej…”.

  I cóż takiego się stało, że dający rękojmię nagle w krótkim czasie niby zawiódł po całości, bo dokładnie do tego sprowadza się lista zarzutów sprecyzowanych pod adresem pana Spachacza? A może w świetle powodów odwołania mamy rozumieć, że rękojmia, na którą powoływał się starosta była wyimaginowanym tworem stworzonym na potrzeby odczepienia się radnego Króla od tematu nieogłoszenia konkursu na dyrektora SP ZOZ w Słupcy?

 13. Ze szpitala

  Bartkowiak za te pomówienia szpitala solidnie odpowie. Wkrótce nowe fakty, manipulacje i pisma Bartkowiaka wyjdą zapewne na jaw.

  • spod szpitala

   Z czym nie możesz się pogodzić? Misja zakończona, idziesz dalej. Sugerowanie komuś manipulacji to najczystsza manipulacja.

  • Fakty ukażą wkrótce całą prawdę o B. Cierpliwości………….

 14. Argumenty uzasadniające odwołanie Dyrektora Spachacza wyssane z palca .. “niezależny ekspert” mógł się bardziej postarać. Wyszło jak zwykle czyli Pan starosta mija się z prawdą:
  1. Nowy budynek szpitala został przez inwestora – Powiat Słupecki przekazany jednostronnym aktem prawnym w użytkowanie SPZOZ w Słupcy w lutym 2021 r. Budynek ten nie mógł być więc wcześniej użytkowany przez Szpital gdyż Szpital nie miał do niego żadnego tytułu prawnego.
  2. Dyrektor SPZOZ sprzeciwiał się przejęciu nowego budynku szpitala ze względu na liczne i istotne zastrzeżenia co do jakości wykonania i zgodności z dokumentacją projektową. Uwagi i zastrzeżenia pozostały bez odpowiedzi ze strony zarówno inwestora jak i wykonawcy.
  3. Nie ma możliwości świadczenia usług w nowej części szpitala gdyż, pomijając liczne wady jakościowe, stoi ona pusta. Projekt przewidywał jedynie wykonanie murów bez rozstrzygnięcia problemu ich wyposażenia.
  4. Szacunkowa wycena niezbędnego wyposażenia wykonana przez pracowników szpitala miała odzwierciedlenie w realnych cenach i opierała się na rozeznaniu rynku i skompletowania stosownych ofert cenowych. Starosta mógłby podać dane tego niezależnego eksperta, który weryfikował wycenę … mam wrażenie, że była to Kancelaria Doradcza, z którą Starosta zawarł umowę i wypłacił “stosowne” wynagrodzenie
  5. Najwyższa Izba Kontroli, która prowadziła kompleksową kontrolę SPZOZ w Słupcy od października do grudnia 2020 r. nie miała żadnych zastrzeżeń do regulacji wewnętrznych szpitala oraz sposobu prowadzenia bieżącego nadzoru i kontroli zarządczej w Szpitalu. Efektem pracy NIK jest wystąpienie pokontrolne, które chwali Dyrektora oraz kadrę kierowniczą ze zaangażowanie, profesjonalizm i jakość wytworzonych dokumentów.

  Trochę dziwię się, że media lokalne nie drążą tematu przekazania nowego budynku szpitala ….

 15. A ja trochę podjudzę, zamieszam i pojątrzę. Podpowiem co napisać a potem ucieknę. Pracy to ja nie lubię, wolę po lesie chodzić bądź kury hodować ale w mieszaniu jestem pierwsza i nikt się nie domyśli, że to ja. Od lat to robię i wszyscy to wiedzą tylko każdy nie ma odwagi a wszyscy mówią i potępiają. Niech inni się nie domyślą, że ja mieszam bo przecież sama nic nie mówię ale zadyma to moja specjalność. Uwielbiam gdy zamęt i się coś dzieje. Zgadnijcie kim jestem i jakie mam cele.

 16. Staroście bardzo łatwo się zwalania ludzi….

 17. to po GPSK cieniutko jak na takie ambicje Pana dyrektora

 18. Bartkowiak nigdy mądrością nie grzeszył choć w tej sprawie wygląda mi jak by było drugie dno.

 19. Ratownik Johny

  Ja to się dziwię Panu Nizebeckiemu czemu nie odwoła starosty to najprostrzy sposób na uciecie niewłaściwych decyzji, z którymi większość ma rozbieżne opinie… a mało głosów nie brakuje. Wystarczy się dogadać.

  • Ciekawe czy teraz dr Niezbecki pokaże termometr z wakacyjna temperatura w czasie operacji?
   Nowa cześć musi ruszyć. Za dużo było i jest przedłużania tego cyrku.
   Doktory do pracy. Urzędnicy do pracy. dr Spachacz do RM. Tam może działać do woli.

 20. Jest drugie i pewnie trzecie i kolejne dno. A jedno z nich to rozliczanie dotacji co starostwo wydało z publicznych pieniędzy na szpital, jak tam wszystko było w porządku to kawa na ławę i papiery na stół.

 21. Pan Bartkowiak odwołaniem Dyrektora Spachacza chyba chciał odciągnąć od siebie prawdziwe problemy np. z kwestiami prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji z budżetu państwa za 2019 r. i 2020 r., które wydatkował na doposażenie Szpitala …

 22. Z tego co czytam i jak to zwykle w takich przypadkach bywa… dworzanie byłego p.o. dyrektora nie odpuszczają. Szkoda tylko, że nikt z nich nie ma odwagi, żeby podpisać się imieniem i nazwiskiem pod swoimi wpisami.

 23. Rydzyk przyjmie.

 24. Nie lubię poniedziałku

  Alkoholik się zwymiotowal

 25. Nie lubię poniedziałku

  Alkohol leje się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.