Większy budżet powiatu

Jak informuje starostwo, na dzisiejszym posiedzeniu zarząd powiatu przyjął autopoprawkę do tegorocznego planu finansowego. Jedna ze zmian związana jest z zatwierdzeniem przez premiera listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 r. Przyznana kwota 7.149.401 zł, która znajdzie się w budżecie po przegłosowaniu uchwały przez Radę Powiatu, po stronie dochodów przedstawia się następująco:
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Giewartów: 777.885 zł
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Jaroszyn – Ląd: 3.545.939 zł
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Młodojewo – Młodojewo Parcele – dr. woj. 263: 2.825.576 zł
Ponadto dochody powiatu wzrosną dodatkowo o kwotę 150.000 zł, co jest związane z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Ostrowite na przebudowę drogi w Giewartowie. Wprowadzenie do budżety wymienionych kwot, zwiększa jednocześnie wydatki majątkowe powiatu słupeckiego. W przypadku wspomnianej już drogi w Giewartowie wzrosną one łącznie o 1.277.885 zł, z tego środki RFRD to 777.885 zł, wkład Gminy Ostrowite  – ok. 400 tys. zł oraz środki własne powiatu w kwocie 350.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu na 2021 r. wyniosą 230.387.789 zł, a wydatki 252.010.476,35 zł.

7 komentarzy

  1. Panie Starosto , a droga w Mieczownicy ,gdzie mial partycybować Konspol i co jest Cargil!!! – snera i wyzyskiwacz – zobacz USA!!!!

  2. Panie Starosto MIeczownica , był Konspol , a teraz Cargil i gdzie droga przez wieś gdzie jeździ setka Tirów w czasie miesiąca ,czy jest droga alternatywna???????

  3. Budżet większy ale jakoś życia mieszkańców powiatu raczej nie poprawiła się. Nadal nie ma dostępu do szpitala dla niecovidowych pacjentów. Dalej drogi są w opłakanym stanie, ścieżki rowerowe w śladowych ilościach. Transport publiczny na terenie powiatu woła o pomstę do nieba, żeby w XXI wieku były 2 autobusy do stolicy powiatu, a są miejsca gdzie nawet tego nie ma! Nie powstały praktycznie żadne nowe miejsca pracy, czytaj większe zakłady. Tak można długo wymieniać.

  4. I to jest powód do dumy, że koledzy dają środki tylko swoim? Przecież nic innego jak szantaż polityczny, kolesiostwo i standardy krajów trzeciego świata. Czyli co, wybierajmy niezakute łby, tak?

    • poprzednio koledzy swoim nie dawali , a rządzili. Można było powiat w drogi uzbroić. Ale myslało się tylko o sobie i kolegach

  5. A niezakute łby nie świętują przystąpienia Polski do UE? Ale kasę z Unii to ciągnąć chcą.

  6. Były wojak

    Podłącz wodę i kanalize na niektórych ulicach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.