12 tys. zł na zakup samochodu dla PSP Słupca

26 maja w Urzędzie Gminy Powidz podpisano umowę między Gminą Powidz reprezentowaną przez wójta Jakuba Gwita przy kontrasygnacie skarbnika Dawida Lauera a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej p.o. mł. bryg. mgr Zbigniewa Rzemyszkiewicza. Zakres umowy obejmuje dofinansowanie przez Gminę Powidz zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy w kwocie 12 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.