Oczyszczalnia ścieków za 18 mln zł. Podpisali umowę

27 kwietnia wójt Jakub Gwit podpisał umowę o wykonanie w formule “zaprojektuj i wybuduj” nowej oczyszalni ścieków w Ługach.

Wykonawcą zadania będzie Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z Dziedzic za cenę 18.140.716 zł brutto. Jest to więc największa inwestycja w historii Gminy Powidz.

Zadanie będzie dofinansowane dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 11.992.000 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Umowę w tej sprawie podpisał we wrześniu 2020 r. ówczesny wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Nowa oczyszczalnia o przepustowości 1250 m3/dobę z możliwością jej rozbudowy, wykonana zostanie w technologii gwarantującej skuteczność oczyszczania ścieków przez cały rok, niezależnie od częstotliwości zrzutów i służyć będzie na kolejnych wiele lat.

Infrastruktura zabezpieczać będzie potrzeby strony cywilnej i wojskowej, przyczyni się też do ochrony jakościowej zlewni Jeziora Powidzkiego. Wykonawca ma 31 miesiący na wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie oczyszczalni. Bieżący rok to prace projektowe.

Określony w ofercie okres rękojmi i gwarancji wynosi 84 miesiące. Nowy obiekt powstanie za istniejąca oczyszczalnią (w kierunku Witkowa).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.