Raty zapłacą później

Gmina Powidz umożliwiła przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju 2021 r. przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w pandemii koronawirusa. Na ostatnim posiedzeniu Rada Gminy w Powidzu podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Tym samym, gmina umożliwiła przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju br. do 30 września br. przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w pandemii koronawirusa. Każdy przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy powinien złożyć do 18 czerwca br. oświadczenie o tym, że poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID’-19. Wprowadzając uchwałę w życie, powidzcy radni skorzystali po raz kolejny z możliwości, jakie daje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.