Apelują o ograniczenie zużycia wody

W związku z okresem suszy, spółka Eko-Dbaj prosi o oszczędne gospodarowanie wodą pobraną z gminnej sieci wodociągowej w Strzałkowie. – Prosi się wszystkich mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i działkowych oraz napełniania basenów ogrodowych, ponieważ zbyt duże zużycie wody powoduje obniżenie ciśnienia w sieci, które może doprowadzić do przerw w dostawie wody oraz punktowego pogorszenia jakości fizykochemicznej wody – informuje przedstawiciel Eko-Dbaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.