Strona główna / Artykuły partnerów / O jakich formalnościach należy pamiętać w przypadku śmierci bliskiej osoby?

O jakich formalnościach należy pamiętać w przypadku śmierci bliskiej osoby?

Śmierć bliskiej osoby to wydarzenie trudne dla każdego. Jednak pomimo żałoby, trzeba pamiętać o tym, by dopełnić niezbędnych formalności, których niestety nikt za nas nie załatwi. Skąd wziąć kartę i akt zgonu? Jakie dokumenty należy skompletować, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy lub rentę po zmarłym?

Karta i akt zgonu

Dwa najważniejsze dokumenty, które należy zdobyć po śmierci bliskiego, to karta i akt zgonu. Pierwszą musi wystawić lekarz w zależności od tego, gdzie nastąpił zgon. Jeżeli stało się to w szpitalu, to zajmie się tym lekarz prowadzący, ale gdy śmierć nastąpiła w domu, trzeba wezwać lekarza rodzinnego. Ponadto, warto od razu ją skserować, by mieć kilka kopii. Następnym krokiem będzie zgłoszenie śmierci w Urzędzie Cywilnym (właściwym dla miejsca zgonu) i uzyskanie aktu zgonu. Aby go otrzymać, niezbędne będą dokumenty w postaci karty zgonu, aktu urodzenia (śmierć dziecka) oraz dowodu osobistego zmarłego. Dopiero oba te papiery dają prawo do ubiegania się o zasiłek.

Pogrzeb, zasiłek pogrzebowy i renta

Zasiłek pogrzebowy to kwota, jaka ma pomóc bliskim w pochowaniu zmarłego. Najczęściej wszystkie formalności załatwić za krewnych może zakład pogrzebowy – wtedy najbliższym zostaje wyłącznie ustalenie daty i miejsca pochówku, szczegóły dotyczące nabożeństwa (o ile zmarły był wierzący) i wybór trumny. Na szczęście, kwestie związane z wyborem nagrobka (np. granitowego, dostępnego w salonach sprzedaży nagrobków takich jak Granitex) można odłożyć na później. Jakie dokumenty potrzebne są do zasiłku? Z pewnością karta zgonu, zaświadczenie z zakładu pracy zmarłego (jeśli pracował), odcinek renty lub emerytury (gdy takie świadczenia już otrzymywał) oraz dowód osobisty osoby zmarłej. Co z kolei skompletować, aby móc ubiegać się o rentę? By otrzymać takie świadczenie należy udać się do ZUS i tam złożyć odpowiedni wniosek (ZUS Rp-2 wraz z załącznikiem ZUS Rp-2a).

Odprawa z zakładu pracy

Gdy śmierć bliskiego nastąpiła nagle, zanim pracodawca wypłacił mu należne wynagrodzenie, to jego krewnym należy się wypłata pensji. Co więcej, można otrzymać także odprawę pośmiertną – w przypadku, gdy bliski pracował 10 lat wyniesie ona równowartość jednego miesięcznego wynagrodzenia, gdy było to ponad 10 lat – trzymiesięcznego, a z kolei ponad 15 lat – sześciomiesięcznego. Pamiętać trzeba również o ekwiwalencie za niewykorzystany urlop – to też należy się bliskim zmarłego!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

ody>