Chcą “odcovidować” słupecki szpital

Władze powiatu apelują do wojewody o powrót do pełnego funkcjonowania we wszystkich rodzajach i zakresach działalności medycznej w głównym budynku szpitala.
Jak czytamy na stronie stronie powiatu, starosta Jacek Bartkowiak wystosował do wojewody wielkopolskiego pismo z apelem o uwzględnienie oczekiwań i potrzeb społecznych dotyczących dostępu do świadczeń medycznych, które szpital wykonywał przed wybuchem pandemii. Starosta wnosi o przywrócenie funkcjonowania oddziałów: internistycznego, ginekologiczno-położniczego, pediatrycznego, noworodkowego i chirurgicznego. Dla pacjentów z rozpoznaniem zakażenia wirusem przeznaczony byłby budynek Oddziału Chorób Płuc z 50 łóżkami oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
(…)„Rozdzielność budynków i kadr zapewni bezpieczeństwo funkcjonowania obu części szpitala. Natomiast przywrócenia normalnej działalności większości oddziałów ułatwi pacjentom uzyskanie szybkiej pomocy i pozwoli szpitalowi na podjęcie planowych procedur. Istotne jest też określenie terminu przekształcenia z wyprzedzeniem, celem zakończenia hospitalizacji chorych, dezynfekcji oraz przystosowania pomieszczeń podmiotu leczniczego SP ZOZ w Słupcy”. (…) – czytamy w piśmie starosty.
Przywrócenie szpitalowi pierwotnej funkcji jest ważne również z powodu czekającej placówkę wielomilionowej inwestycji. Chodzi o projekt pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ”, który finansowany będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel przeznaczone będzie aż 12 mln zł, za które wykonane zostaną prace termomodernizacyjne budynku głównego oraz budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy. 19 kwietnia bieżącego roku została zaakceptowana dokumentacja przetargowa dla ogłoszenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji oraz wykonanie nadzoru autorskiego. Zgodnie z umową z NFOŚiGW termin rozliczenia inwestycji upływa z dniem 30 listopada 2022 r.

6 komentarzy

  1. Brawo Wladze Powiatu ,wszyscy czekahja z utesknieniem na normalne funcjonowanie szpitala i normalne leczenie chorych.Wtedy i zgonow bedzie mniej.DZIEKUJEMY

  2. Lepiej późno niż wcale, chociaż to zdecydowanie za późno!

    • Życzę teraz co idą wszystkim czepialskim pojadą w świat

    • Do Kasia: naucz się jasno artykułować swoje poglądy albo nie pisz wcale, bo ten bełkot trudno zrozumieć.

  3. Moglibyśmy zobaczyć to orginalne pismo które wysłali ? Np. skan

  4. “Rozdzielność budynków ” – to OiOM nie jest już w głównym budynku szpitala? Ciekawe jak mają się pacjenci covidowi dostać tam, bo chyba nie przez korytarz obok gabinetów USG, RTG I tomografii? Czy może na korytarzu zarazić się nie będzie można?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.