Liceum dla dorosłych – nowa furtka w Twoim życiu zawodowym

Jeśli nie masz wykształcenia średniego i masz ukończone 18 lat, nic straconego – możesz podjąć naukę w liceum dla dorosłych, a potem kontynuować kształcenie w szkole policealnej. To szansa na podjęcie nowego zajęcia. Jak wygląda nauka w takim liceum i jak można kształcić się dalej?

Posiadanie wykształcenia średniego otwiera wiele możliwości zarówno na rynku pracy, jak i dla tych osób, które chcą dalej kontynuować edukację – dzięki niemu można zapisać się do szkoły policealnej lub na wymarzone studia. Osoby dorosłe, które chcą zdobyć średnie wykształcenie i zdać maturę mogą uczyć się w liceum dla dorosłych. W obecnym trudnym dla pracodawców i pracowników czasie pandemii podnoszenie swoich kwalifikacji zwiększa wartość na rynku pracy i daje lepsze możliwości zarobkowe na przyszłość.

Jak wygląda nauka w liceum dla dorosłych?

Nauka odbywa się w trybie zaocznym, a więc istnieje możliwość łączenia dotychczasowej pracy z nauką – nie trzeba od razu radykalnie zmieniać swojego trybu życia. Kształcenie trwa 3 lub 4 lata (odpowiednio dla osób, które ukończyły gimnazjum, szkołę podstawową/zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę branżową).

Do liceum dla dorosłych zapisać może się każdy, kto ukończył 18 lat. Nie ma egzaminów wstępnych.

Po jego ukończeniu można przystąpić do matury. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz jeśli zdadzą egzamin maturalny – świadectwo maturalne.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawami programowymi MEN. Program obejmuje naukę następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, historii, historii i społeczeństwa, WOS-u oraz podstaw przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat nauki w liceum dla dorosłych można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/liceum-ogolnoksztalcace-dla-doroslych.

Po ukończeniu liceum dla dorosłych można podjąć dalszą naukę – np. w szkole policealnej lub zdawać na studia wyższe.

Dalsze możliwości nauki

Po zdobyciu wykształcenia średniego można uczyć się w szkole policealnej – można powiedzieć, że to forma studiów bez matury, gdyż by zapisać się na kierunek policealny nie trzeba posiadać świadectwa dojrzałości. W ofercie szkoły Żak jest m.in. ponad 30 kierunków.

Szkoła policealna to szkoła, w której nauka trwa rok lub 2 lata – w zależności od wybranego kierunku. Dzięki kształceniu policealnemu można zdobyć praktyczną wiedzę i pożądany przez pracodawców zawód. Istotne jest to, że oferta kształcenia odpowiada na realne potrzeby na rynku pracy. Wybierając szkołę policealną, można mieć pewność, że po jej ukończeniu znajdzie się pracę w zawodzie. Ten rodzaj kształcenia jest skierowany także do osób, które chcą zmienić zawód czy też realizować się w swoim hobby, niekoniecznie zawodowo. Nauka w dużej mierze opiera się na zdobywaniu praktycznych umiejętności w danym zawodzie. Uczniowie odbywają także praktyki.

Nauka w szkołach policealnych jest bezpłatna. Słuchacze otrzymują legitymację oraz zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-u czy MOPS-u. Po ukończeniu mogą przystąpić do egzaminu zawodowego i/lub maturalnego. Otrzymują świadectwo na druku MEN, które jest uznawane przez krajowe i europejskie instytucje.

Kto może się zapisać? Każdy, kto ukończył szkołę średnią (liceum lub technikum) – możliwa jest także nauka bez matury. A zatem zapisać może się ten, kto ukończył 3 lata nauki w liceum ogólnokształcącym 4 lata nauki w technikum lub po ukończeniu liceum dla dorosłych. Najważniejsze jest to, że wcale nie trzeba mieć zdanej matury by móc się uczyć i zdobyć pożądany zawód. Zajęcia zaczynają się we wrześniu oraz w lutym, więc nie trzeba czekać cały rok, by zacząć naukę.

Po ukończeniu liceum dla dorosłych i zdaniu matury można także zdawać egzamin na studia wyższe.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.