Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10*

Jednym z głównych odpadów, z którymi muszą radzić sobie dzisiaj polskie przedsiębiorstwa, są opakowania z tworzyw sztucznych. Bez względu na sektor gospodarczy, generowanych są tony zużytych opakowań, takich jak choćby kanistry z tworzywa, często zanieczyszczone substancjami, które nie powinny dostać się do środowiska naturalnego. Jak działa profesjonalna utylizacja odpadów niebezpiecznych z grupy 15 01 10*?

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* – co to za klasyfikacja?

Wszystkie powstające odpady są według obowiązującego prawa klasyfikowane w katalogu odpadów. Swoje miejsce mają tam również odpady niebezpieczne. Dzięki klarownemu podziałowi można dziś odpowiednio zarządzać składowaniem, odbiorem i utylizacją odpadów niebezpiecznych w zakładach przemysłowych. Tytułowe odpady grupy 15 01 10* to opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych. Koszt odbioru i unieszkodliwiania takich odpadów sięga niekiedy nawet 10 tys brutto za tonę, choć ceny są dość zróżnicowane, w zależności od firmy, po jaką sięgniemy. Jedną z najlepszych ofert dla przedsiębiorstw ma działająca na terenie całej Polski firma EKOSERWIS (OdbieramyOdpady.com).

Zobacz również: Odbieramyodpady.com/utylizacja-i-odbior-odpadow-15-01-10/

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* – co to za odpady?

Opakowania z tworzyw sztucznych to olbrzymia grupa, polityka ekologiczna dąży do tego, by możliwie najwięcej obejmował recykling odpadów niebezpiecznych. W praktyce najwięcej odpadów tego typu to beczki, kanistry oraz zbiorniki – a zatem duże opakowania o pojemności dziesiątek litrów, które mają zastosowanie w przemyśle, np. produkcji farb i lakierów, produkcji leków i kosmetyków itp. Warto dodać, że to utylizacja odpadów niebezpiecznych, czy zatem samo tworzywo sztuczne jest aż tak groźne? W przypadku odpadów z grupy 15 01 10* mówimy o pojemnikach zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi – podlegają one specjalnemu traktowaniu, bowiem zawartość nie może wydostać się do środowiska, a także musi być unieszkodliwiona specjalnymi metodami.

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 10* – jaka procedura dla firm?

Na przykładzie serwisu OdbieramyOdpady.com można prześledzić cały łańcuch logistyczny. W pierwszej kolejności następuje odbiór odpadów niebezpiecznych 15 01 10* z dowolnego miejsca na mapie Polski. Transport może przeprowadzić firma oferująca recykling odpadów niebezpiecznych, jak również sam klient. Następnie prowadzony jest wspomniany recykling i przetwarzanie odpadów (metoda R3 i R5). Do rąk klienta trafia finalnie pełna dokumentacja, która stanowi podstawę prawną we właściwym postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi.

Przetwarzanie odpadów metodą R3 i R5 ma na celu oczyszczenie i zawrócenie możliwie największej ilości surowca z powrotem do cyklu produkcyjnego. Zamknięty obieg tworzywa sztucznego w przemyśle daje lepszą kontrolę nad jego ilością oraz jakością, a także pozwala prowadzić bardziej ekologiczną gospodarkę. Po więcej informacji oraz indywidualną ofertę dla firm warto zajrzeć na OdbieramyOdpady.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.